So stacionárom “Na vlnách”

V dennom stacionári máme veľmi radi nové zážitky, výzvy a dobrodružstvá. Preto sme veľmi vďační, že sa nám vďaka podpore Fondu zdravia mesta Košice n. f. podarilo zrealizovať projekt “Na vlnách”.

V mesiaci september sme navštívili Pieninský národný park.
Hlavnou aktivitou bola plánovaná spoločná plavba na pltiach po rieke Dunajec a návšteva Červeného kláštora. Klienti si mali možnosť rozšíriť vedomosti o dávnom spôsobe prepravy dreva po rieke Dunajec. Spoznávali a obdivovali okolitú prírodu, počúvali zaujímavé príbehy pltníkov a na oplátku im zaspievali niekoľko svojich piesní. Mnohým z nich sa splnil sen, niektorí dokonca prekonali veľký strach z vody. Všetci spoločne si užili plavbu na zaujímavom a atraktívnom plavidle. Prehliadkou Červeného Kláštora sa na chvíľu preniesli do ďalekej histórie života a práce mníchov na tomto území a so záujmom počúvali povesťou opradenú históriu o lietajúcom Cypriánovi.

Hlavným cieľom projektu bolo zorganizovať výlet pre klientov denného stacionára, podporiť ich voľnočasové, poznávacie, pohybové a záujmové aktivity. Zároveň poskytnúť priestor na zdravé trávenie voľného času a rozšírenie poznatkov, ktoré sú spojené so zvýšením povedomia o zdravom životnom štýle, pozitívnom dopade aktívneho pohybu na psychický i fyzický stav človeka a umožniť spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska.
Podpora projektu umožnila klientom denného stacionára zmeniť prostredie, poskytla možnosť na chvíľu sa preniesť z rušného veľkomesta do prírody, zažiť upokojujúcu atmosféru a blahodárne účinky vplyvu prírody na ľudský organizmus a duševné zdravie.

Realizovaný výlet tiež prispel k posilneniu sociálnych kontaktov medzi klientmi denného stacionára a k podpore kognitívnych, sociálnych a pohybových zručností. Aktivita pozitívne podporila ich fyzické a psychické zdravie.

Zážitky z uskutočneného výletu si s klientmi budeme ešte dlho pamätať aj vďaka spoločným výtvarným a hudobným dielam s pieninskou tématikou.

Comments are closed.