Rok 2019 v Komunitnom centre

Priamo v priestoroch komunitného centra sme zorganizovali v roku 2019 viaceré zaujímavé vzdelávacie, aj voľnočasové aktivity. Pomáhali sme klientom v nácvikoch praktických zručnostiach potrebných v bežnom živote, či je to pracovná terapia, nácvik rodičovských zručností, alebo pomoc pri finančnom hospodárení.

Zaujímavou bola výnimočná súťaž „Spoznáš zvuky zvierat?“. Zábavným spôsobom sme spoznávali autentické zvuky zvierat z celého sveta. Obľúbenou zábavnou aktivitou mamičiek je aktivita s názvom ‚Spoznaj svoju osobnosť‘. Jednoduchými testami sme sa prostredníctvom obrázkov dozvedeli niečo o svojich osobnostiach. Zorganizovali sme viacero zaujímavých prednášok na rôzne témy: obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva, správne recyklovanie odpadu alebo čo robiť, ak doma horí.

Usporiadali sme množstvo výletov, pobytov v prírode v okolí Košíc, návštevy zoologickej i botanickej záhrady, múzea či športovísk. Prvýkrát sme sa zúčastnili hokejových zápasov HC Košice. Úprimne sa tešíme z týchto možností, pretože väčšina detí, ale aj dospelých ešte napríklad nikdy žiadnu zoologickú záhradu nenavštívili. Výborne bolo napríklad vo furčianskom lesoparku, kde sme si okrem športu dopriali aj skvelú opekačku.

Stretávali sme sa aj v tvorivých dielňach, kde sa vyrábajú prezenty na rôzne spoločenské podujatia. Jedným z nich bol aj výnimočný koncert ku 25. výročiu vzniku Psychosociálneho centra Košice. Pravidelná skupinová aktivita Varenie a pečenie v KC učí klientky pripravovať jednoduché jedlá z dostupných surovín. Detský klub slúži ako možnosť efektívneho trávenia voľného času pri rôznych hrách, stolnom tenise či stolnom futbale.

V predvianočnom čase sme vďaka viacerým darcom mohli v komunitnom centre obdariť každé dieťa sladkým mikulášskym balíčkom a vypomôcť rodinám s potravinami i hygienickými potrebami. Vianočnú atmosféru si klientky KC umocnili spoločným varením kapustnice a pečením koláčov i návštevou výnimočného Ježiška, ktorý obdaril všetky detičky a vykúzlil úsmev na ich tvárach.


Naše deti a klientky učíme, aké je dôležité napriek zložitým životným situáciám myslieť aj na iných. Preto sme sa rozhodli urobiť radosť starkým a starenkám, ktorí sa často cítia osamelí. Vyrobili sme pre nich vianočné pozdravy, pribalili sme aj malé darčeky a s deťmi sme sa vybrali potešiť ich návštevou. Potešilo nás, že sa nám táto myšlienka podarila zrealizovať v zariadení pre seniorov na Garbiarskej ulici, kde nám otvorili svoje dvere.

Comments are closed.