Režim OTP

Psychosociálne centrum v rámci opatrení pre zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 funguje v režime OTP do odvolania.

V prípade plánovaných termínov stretnutí sa prosím preukážte personálu dokladom preukazujúcim niektorú z možností OTP – aktuálnym antigénovým / PCR testom, potvrdením o plnom zaočkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia v posledných 180 dňoch.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Comments are closed.