Psychosociálne centrum súčasťou Verejnej zbierky Dni nezábudiek 2019

V rámci Svetového dňa duševného zdravia sa v uliciach celého Slovenska konal v dňoch 2. až 6. októbra 2019 už 16. ročník verejnej zbierky Dni nezábudiek pod záštitou Ligy za duševné zdravie SR. Cieľom kampane je podpora duševného zdravia so zameraním sa na prevenciu samovrážd.    .

Psychosociálne centrum, ako aktívny člen Ligy za duševné zdravie SR, sa do zbierky zapojilo koordinovaním 65 dobrovoľníkov v rámci Košíc v dňoch 2. až 4. októbra 2019.
Veľký obdiv patrí 49 študentom a 5 pedagógom piatich stredných škôl v Košiciach:

  • Stredná športová škola, Tr. SNP 104
  • Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2
  • Súkromné gymnázium, Dneperská 1
  • Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17
  • Súkromná pedagogická a sociálna akadémia,  Požiarnická 1

Zbierky sa priamo zúčastnili aj 4 zamestnanci Psychosociálneho centra so 7 klientmi Denného stacionára „Včielka“ na Löfflerovej 2 v Košiciach.
Stali sa súčasťou spoločného cieľa prejaviť záujem o občanov jednoduchou ale dôležitou otázkou „Ako sa máš?“, ktorou sa snažili upozorniť ľudí na dôležitosť rozhovoru a aktívneho počúvania druhých.

V rámci koordinácie Psychosociálneho centra sa v uliciach Košíc podarilo rozdať 589 modrých nezábudiek za dobrovoľný príspevok v celkovej sume 772,50 EUR.

Liga za duševné zdravie SR v roku 2020 podporí sumou 540,54 EUR pripravovaný projekt Psychosociálneho centra v Košiciach „Nezábudka v centre pre deti a rodiny“. Zvyšok výťažku poputuje na podporu nepretržitého chodu Linky dôvery Nezábudka a množstvo projektov cieľovo zameraných na prevenciu duševného zdravia.

Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim  dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených modrou nezábudkou, ktorí si modrú nezábudku s hrdosťou pripli, ale aj tým ktorí našli odvahu porozprávať  sa o duševnom zdraví.

Tlačová správa: PhDr. Daniela Jároši

Comments are closed.