Psychosociálne centrum predstaví svoje pracoviská verejnosti

Podľa štatistík každý 4 človek trpí nejakou formou psychických ochorení. Význam  duševného zdravia by sme preto nemali podceňovať. Odborný tím  v Psychosociálnom centre  Košice už 25 rokov pomáha klientom zvládnuť  zložité životné situácie i duševné ochorenia. Svoju prácu chcú predstaviť aj počas Dňa otvorených dverí v rámci, ktorého pripravili predajnú výstavu prekrásnych výtvarných diel klientov.

Počas Dňa otvorených dverí , ktorý sa bude konať 20.9.2019 od 13.00h do 15:30 h, si môžete pozrieť všetky pracoviská Psychosociálneho centra (PSC) Košice na Löfflerovej ulici 2 v Košiciach.  Na pôde centra bude prezentácia o komplexnej  špecializovanej činnosti a aktivitách centra. „Srdečne všetkých pozývame na prehliadku nášho  Psychosociálneho centra, ktoré  je unikátnym zariadením poskytujúcim  pod jednou strechou komplexnú psychiatrickú, psychologickú zdravotnú starostlivosť  a sociálnu pomoc,“ predstavila v skratke  fungovanie mestského podniku  riaditeľka  Psychosociálneho centra Mgr. Beáta Horváthová. Zriaďovateľom tejto mestskej príspevkovej organizácie je Mesto Košice, úzko spolupracuje aj s Košickým samosprávnym krajom a tento rok oslavuje už 25. výročie od svojho založenia.

Psychosociálne centrum prevádzkuje okrem centrály aj pobočku na Južnej Triede 23, Zariadenie núdzového bývania a Útulok pre matky s deťmi na Adlerovej 4, ďalej  Centrum pre deti a ich rodiny a plnoleté fyzické osoby na Pollovej ulici 18, Košice – Krásna. Psychosociálne poradenstvo tu poskytujú klientom aj v Komunitnom centre a Dennom stacionári, kde sú v ponuke služieb klientom sociálna a psychologická pomoc i voľnočasové aktivity. PSC realizuje výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc deťom a rodinám v krízových životných situáciách v partnerských a rodinných konfliktoch.

Vlani PSC poskytlo spolu viac ako 1880 konzultácií sociálneho poradenstva, vyšetrilo 4272 zdravotníckych pacientov, v Komunitnom centre pripravili vyše 400  aktivít a v Dennom stacionári strávili klienti viac ako 1000 hodín. „Ročne  pomáhame vyše 3 500  klientom, ktorí  najčastejšie potrebujú zvládnuť depresie, stres, rôzne fóbie a zmierňujeme ich  neurologické ťažkosti.  V sociálnom poradenstve  najviac  napomáhame zvládnuť ľuďom ich rodinné problémy či ťažké životné  situácie,“ uviedla šéfka centra.

Okrem dôležitých informácií a systémoch pomoci sú počas Dňa otvorených dverí   pripravené aj zábavné  testy osobnosti, ktoré môžu návštevníkovi prezradiť aká povaha a typ je. „Radi privítame každého, kto zvažuje, že potrebuje takúto starostlivosť, pociťuje nejaké varovné psychické symptómy, alebo len očakáva nejakú odbornú radu,“  zakončila Horváthová.

Comments are closed.