Prispeli sme k záchrane Linky dôvery Nezábudka

Psychosociálne centrum Košice, ako dlhoročný aktívny člen Ligy za duševné zdravie SR, sa aj v tomto roku v dňoch 7. až 9. októbra zapojilo do koordinácie 17. ročníka Verejnej zbierky Dni nezábudiek 2020.

Verejná zbierka počas dní 7. až 11. októbra 2020, organizovaná Ligou za duševné zdravie SR, bola vyvrcholením celoslovenskej jesennej kampane, ktorej cieľom bolo pripomenúť verejnosti dôležitosť  myšlienky „Vážme si dušu”, ale najmä zabezpečiť financovanie Linky dôvery Nezábudka, ktorá je tu pre každého, kto potrebuje pomoc.

Pod koordináciu Psychosociálneho centra Košice sa prihlásilo približne 60 dobrovoľníkov/študentov a to vďaka dlhoročnej spolupráci organizácie so strednými školami v Košiciach:

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2
Súkromné gymnázium Dneperská 2
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Požiarnická 1
Stredná športová škola Trieda SNP 104

Štyri prihlásené stredné školy sa však z dôvodu aktuálnej situácie v súlade s internými predpismi s úprimnou ľútosťou odhlásili z priamej účasti.

Vďaka 12 dobrovoľníkom, študentom Strednej športovej školy Trieda SNP 104 v Košiciach, sa v piatok 9. októbra 2020 myšlienka „Doprajme si pokoj v duši“ šírila rozdaním 194 kusov modrastých nezábudiek za dobrovoľný príspevok s odkazom, že pre tých, ktorých ťaží niečo na duši, je tu Linka dôvery Nezábudka 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Dobrovoľníkom/študentom, pod záštitou Psychosociálneho centra Košice, sa podarilo vyzbierať sumu 141,11 EUR, ktorej úlohou je najmä reálne naplniť odkaz kampane – zabezpečiť financovanie Linky dôvery Nezábudka, ale aj podporiť projekty zamerané na duševné zdravie.

Psychosociálne centrum Košice srdečne a s veľkou úctou ďakuje dobrovoľníkom za ich čas a občanom za každý dobrovoľný príspevok.

Aj keď sú už Dni nezábudiek za nami, pripomíname, že Linka dôvery Nezábudka pomáha v krízových situáciách, prináša pokoj v duši a dokonca zachraňuje životy.

Teraz však potrebuje zachrániť ona.

Podporiť jej záchranu vieme všetci aj naďalej svojím finančným darom (klik na obrázok) :

Pozrite si tiež:

Comments are closed.