Pracovná ponuka – Zdravotná sestra

Psychosociálne centrum Košice má voľné pracovné miesto zdravotnej sestry v ambulancii klinickej psychológie.

Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienku vzdelania (ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore praktická sestra) a majú chuť pracovať v príjemnom prostredí s mladým, nadšeným kolektívom psychológov, psychiatrov a sociálnych pracovníkov, môžu kontaktovať riaditeľku PSC na telefónnom čísle +421 948 191 167 alebo personalistku mailom na adrese: jana.bargerova@pscentrum.sk.

Benefitom v pracovnej činnosti je jednozmenná prevádzka a pevná pracovná doba, pracovný úväzok 37,5 hodín týždenne, príspevok na stravovanie, možnosti ďalšieho vzdelávania a prehlbovania kvalifikácie, spolupracujúci kolektív. Mzdové ohodnotenie je v zmysle platných právnych predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane zvýšenia základného tabuľkového platu o príplatok zdravotníckeho zamestnanca a osobného ohodnotenia po ukončení skúšobnej doby.
Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa.

Comments are closed.