Poďakovanie pre K13

Koncom júna mali klienti denného stacionára a komunitného centra možnosť zúčastniť sa na vynikajúcom🤩 predstavení divadla Teatro Tatro plnom nielen akrobatických kúskov a humoru. Jedinečné vystúpenie si Vážime o to viac, že sme naň boli pozvaní organizátormi z K13 – Košické kultúrne centrá a za túto príležitosť im zo srdca ❤️ďakujeme.

Comments are closed.