Poďakovanie DM drogérii

Psychosociálne centrum touto cestou vyjadruje v mene matiek a detí zo Zariadenia núdzového bývania a Útulku na Adlerovej 4, poďakovanie DM drogérii za dary, ktoré pre tieto rodiny poskytla.

Vďaka Vašim darom v podobe hygienických potrieb sa podarí tieto rodiny čiastočne odbremeniť od nákladov na hygienu v ich ťažkej finančnej situácii.

Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude pokračovať aj naďalej a spoločne tak prispejeme k novým a príjemným zážitkom našich detí a klientov.

Prajeme Vám veľa pracovných a osobných úspechov.

Comments are closed.