Aby bolo dobra viac

Psychosociálne centrum sa snažilo počas celého roka zvyšovať povedomie širokej verejnosti o význame duševného zdravia.  V roku 2023 sa organizácia PSC opätovne zapojila do koordinácie Verejnej zbierky Dni nezábudiek 2023 na základe Zmluvy o spolupráci PSC a LDZ SR. Dlhodobým cieľom zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s…

Viac

Predstavenie priestorov Poradne sociálneho poradenstva Psychosociálneho centra 

Dňa 26.09.2023 prebehlo oficiálne otvorenie Poradne sociálneho poradenstva na Južnej triede 23. Pozvanie na otvorenie prijali aj námestníčka primátora mesta Košice – Mgr. Lucia Gurbáľová, vedúca oddelenia sociálnych vecí – PhDr. Eva Dudová s kolegami,  konateľ Bytového podniku mesta Košice – Ing. Peter Miklovič, majster stavebnej výroby BPMK – Peter Pekár a ďalší,…

Viac

Ďakujeme Eva Charity

Ďakujeme Eva Charity Bazaar (Domov – Eva Charity Bazaar) za poskytnutý finančný dar v hodnote 2500€, ktorý bol použitý na nákup nového vybavenia do interiérov bytov v Zariadení núdzového bývania a Útulku na Adlerovej 4. Za poskytnuté finančné prostriedky sme v sociálnych zariadeniach vymenili už zastaranú bielu techniku ako sú chladničky, práčky a dvojplatničky za…

Viac

Pracovná ponuka – Zdravotná sestra

Psychosociálne centrum Košice má voľné pracovné miesto zdravotnej sestry v ambulancii klinickej psychológie. Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienku vzdelania (ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore praktická sestra) a majú chuť pracovať v príjemnom prostredí s mladým, nadšeným kolektívom psychológov, psychiatrov a sociálnych pracovníkov, môžu kontaktovať riaditeľku PSC na telefónnom čísle…

Viac