Pomáhame s Nadáciou U. S. Steel Košice

Poskytnutý finančný dar 5000€ bol použitý na nákup nového interiérového vybavenia a bielej techniky pre zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie a to Zariadenie núdzového bývania a Útulok na Adlerovej 4 v Košiciach.  Za poskytnuté finančné prostriedky sme v zariadeniach vymenili už zastaranú bielu techniku ako sú chladničky, práčky a dvojplatničky za nové. Taktiež sme v niektorých…

Viac

Viac dobra aj vďaka Vám

V roku 2023 sa Psychosociálne centrum v Košiciach počas dní 4. až 6. októbra zapojilo do koordinácie už 20. ročníka Verejnej zbierky Dni nezábudiek na základe Zmluvy o spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR. Dlhodobým cieľom zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich…

Viac

3. ročník podujatia “Na rovinu o duševnom zdraví”

Utorkové dopoludnie, 24.10.2023, bolo venované už v poradí 3. ročníku podujatia „Na rovinu o duševnom zdraví“, ktoré za účelom prevencie a šírenia osvety pre verejnosť organizuje Psychosociálne centrum Košice v spolupráci s K13 – Košické kultúrne centrá. Tentokrát sme sa venovali téme „Vzťahy okolo nás“, ktorú z odbornej stránky pripravili naše  klinické psychologičky, PhDr. Jana…

Viac

Stretnutie rodičov a priateľov Denného stacionára „Včielka“

Pre zlepšenie spolupráce a tým aj skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby sa dňa 12. 10. 2023 konalo v priestoroch Psychosociálneho centra stretnutie vedenia a odborného personálu s rodičmi a priateľmi klientov denného stacionára. Do prípravy na toto stretnutie boli zapojení aj naši klienti, ktorí pre svojich príbuzných vyrobili originálne pozvánky, na…

Viac

Oznámenie o zástupe na psychiatrickej ambulancii

Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že počas dlhodobej PN lekára MUDr. Alžbety Malejčikovej je od 09.10.2023 do odvolania zabezpečený zástup: MUDr. Bučková Ivana, železničné zdravotníctvo, MUDr. Žofčáková Silvia, nemocnica sv Michala, MUDr. Alterová-Faklová, vstupný areál USS. Predpis dlhodobej medikácie cestou všeob. lekára, akútne stavy – I. a II. psychiatrická klinika. Za…

Viac

Pripravujeme 3. ročník podujatia Na rovinu o duševnom zdraví 

 Dňa 24.10.2023 Vás Psychosociálne centrum pozýva na podujatie zamerané na duševné zdravie, ktorého ústrednou témou sú Vzťahy okolo nás. Odborníčky z ambulancie klinickej psychológie a psychiatrie priblížia témy vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, vzťahy partnerské i menej diskutovaný vzťah medzi pacientom a lekárom. V rámci moderovanej diskusie sa budú odborníčky venovať aj otázkam z publika, ktorého môžete byť…

Viac