Oznámenie o zástupe na psychiatrickej ambulancii

Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že dňa 04.02.2021 je pre akútne prípady zabezpečené zastupovanie dočasnej neprítomnosti lekára MUDr. Alžbety Malejčikovej v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, príjmová psychiatrická ambulancia, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice

a dňa 05.02.2021 je pre akútne prípady zabezpečené zastupovanie dočasnej neprítomnosti lekárov psychiatrov v Železničnej nemocnici, psychiatrická ambulancia, MUDr. Ivana Bučková, Masarykova 9, 040 01 Košice.

Za pochopenie ďakujeme. Košice, 03.02.2021

Comments are closed.