Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register zmlúv, objednávok a faktúr obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a prijatých faktúr od 1.1.2011 podľa zákona 546/2010.

error - rok
Interné č.Externé č.Predmet:Dodávateľ:Adresa:Dátum platnosti:Dátum zverejn.:
PSC/1/2019Darovacia zmluva č. 4/2019Nadácia U. S. Steel KošiceVstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice14.01.201914.01.2019
PSC/9/2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej sluľby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕąili dôchodkový vekMesto KošiceTrieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice 05.02.201918.02.2019
PSC/10/2019Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20150011SOFTPROGRES s.r.o.E. Belluša 4, 921 01 Piešťany15.02.201918.02.2019
PSC/13/20192019000252Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencieMesto KošiceSNP 1280/48A, 040 11 Košice14.02.201926.02.2019
PSC/14/2019135/OVOSOD/2019Zmluva č. 135/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodinyÚstredie práce, sociálnych vecí a rodinyŠpitálska 8, 812 67 Bratislava11.02.201926.02.2019
PSC/15/2019279/2019Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 279/2019Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.Masarykova 9, 040 01 Košice08.02.201926.02.2019
PSC/17/201927 119 0027Zmluva o inzerciiREGIONPRESS, s.r.o.Študentská 2, 917 01 Trnava27.02.201901.03.2019
PSC/16/2019Zmluva o poskytovaní stravovaniaStredisko sociálnej pomoci mesta KošiceGarbiarska 4, 040 01 Košice27.02.201906.03.2019
PSC/20/2019Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorovBytový podnik mesta Košice, s.r.o.Južné nábrežie 13, 042 19 Košice06.03.201907.03.2019
PSC/25/20192019000250Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2014000595 o zverejnení hnuteľného majetku mesta Košice do správyMesto KošiceTrieda SNP 48/A, 040 11 Košice15.02.201919.03.2019
PSC/26/2019Zmluva o výkone supervíziePhDr. Slavko Poptrajanovski PhD.Lesík delostrelcov 2809/10, 080 01 Prešov27.03.201927.03.2019Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.