Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register výziev na predloženie ponúk a verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rok - 2019 vyzvy
Vyzva na predkladanie CP - Interierove vybavenie - Specifikacie.xlsx
Vyzva na predkladanie CP - Interierove vybavenie.pdf
Vyzva na predlozenie CP - Spotrebny material pre tlaciarne (OEM).pdf
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.