O krok bližšie k spoločnosti

Bola raz jedna myšlienka, ktorej sa podarilo nezostať iba virtuálnou, ale premietnuť sa do reality.

Samozrejme, že jej k tomu bolo treba poriadne dopomôcť, ale keďže naša organizácia pôsobí v sfére sociálnych služieb už dlhé roky, mali sme jasnú predstavu, ako pôvodnú ideu projektu „Housing first“ (prioritne zameraného na poskytnutie bývania ľuďom bez domova) pozmeniť a prispôsobiť špecifickým potrebám klientov našich zariadení, a to či už tých z Útulku alebo zo Zariadenia núdzového bývania.

Dlhodobo sme totiž vnímali absenciu nejakého medzistupňa medzi pobytom u nás a úplným osamostatnením sa klientov. Poväčšine bolo pre nich veľmi náročné začať zrazu fungovať v bežnom živote bez pomoci a samostatne riešiť otázky súvisiace s bývaním, zamestnaním či financiami. Často túto zodpovednosť aj napriek snahe neuniesli a do našich zariadení sa nám opätovne vracali.

Chýbalo nám v tom procese čosi ako „prestupná stanica“, možnosť klienta začať žiť a bývať samostatne, avšak, na rozdiel od klasického nájomného bývania, mať v týchto začiatkoch naporúdzi pomoc a dohľad niekoho, komu klient dôveruje.

A tak vznikla myšlienka, ktorú sme (keďže ju zákon zatiaľ nepozná ako sociálnu službu) pokrstili ako „služba samostatného bývania s odborným dohľadom a pomocou“ a ktorú sa nám napriek nečakanému vývoju posledných rokov práve nedávno podarilo úspešne uviesť do života.

Vybrali sme z našich zariadení klientov, u ktorých sme pre tento projekt videli dobrú perspektívu a ktorí mali záujem sa posunúť, pomohli sme im s potrebnou administratívou a pripravili sme pre nich byty, ktoré nám presne na tento účel prenechalo mesto.

15.októbra 2022 sa nám konečne podarilo odovzdať do užívania prvý takýto byt a dať šancu na nový začiatok prvej našej klientke. Teraz už závisí na nej samej, ako túto možnosť uchopí a či zvládne dodržiavať pravidlá a riešiť svoje životné výzvy samostatne, pri čom jej občas poskytnú odbornú podporu naši kolegovia – sociálni pracovníci, ktorí ju dlhodobo poznajú. Tak jej spolu držme palce a my sa už tešíme, ako 1.novembra 2022 odovzdáme do užívania za rovnakým účelom ďalšie štyri nájomné byty.

Ak sa tento projekt osvedčí (bude sa totiž prehodnocovať každý rok) a mesto Košice nám prenechá na tento účel ďalšie byty, sme pripravení svoju odbornú pomoc poskytovať aj klientom iných zariadení sociálnych služieb v našom meste.

Comments are closed.