Možnosti psychologickej pomoci – COVID-19

Vzhľadom na krízový stav v súvislosti s COVID-19, môžu mať niektorí jedinci pocit ohrozenia, strachu, neistoty a úzkosti. V prípade, že neviete tento psychický stav zvládnuť, ponúkame dostupné a vhodné možnosti pomoci. 

Možnosti pomoci a psychologického poradenstva telefonicky alebo cez internet: 

 • LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA – 0800 800 566 
  Táto linka je prevádzkovaná Ligou za duševné zdravie SR. 
  24- hodinová, bezplatná, celonárodná, anonymná 
  http://linkanezabudka.sk/ 
 • Online poradňa Ligy za duševné zdravie SR 
  https://www.dusevnezdravie.sk/online-poradna/
   
 • Linka dôvery pre Košice – 055/ 622 2323
  Pôsobí pod II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice 
 • Internetová poradňa pre mladých  IPčko.sk  ipcko.sk 
 • Mobilná aplikácia Nepanikár 
  Mobilná aplikácia určená na rýchlu pomoc pri úzkostiach a depresiách a v krízových situáciách. Aplikácia je prístupná zdarma. 

Snahou Psychosociálneho centra Košice je promptná odborná pomoc všetkým ľuďom,  ktorí sa v tomto náročnom a neľahkom čase cítia v ohrození, nepohode, úzkosti a obavách z budúcnosti . V rámci služieb Psychosociálneho centra poskytujeme možnosti telefonického alebo emailového poradenstva.
Telefonická linka na akútnu pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú:

 • Na telefónnom čísle  +421 918 451 452 v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 19:00 hod. je k dispozícii psychologická pomoc

Tento kontakt slúži na pomoc pri psychických ťažkostiach. V prípade, že máte otázky týkajúce sa prevencie, šírenia či príznakov COVID-19, preštudujte si nasledujúci link:

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

Pri akýchkoľvek príznakoch respiračného ochorenia (kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesti hrdla, teplota, bolesti kĺbov a svalov, únava) v prvom rade telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a informujte sa o ďalšom postupe. V prípade, ak ste psychiatricky liečený a došlo k zhoršeniu psychického stavu, kontaktujte telefonicky svojho ambulantného psychiatra. 

Comments are closed.