Aktuality týždňa

V tomto týždni bola medzi zamestnancami PSC realizovaná zbierka potravín a hygienických potrieb pre utečencov z Ukrajiny, ktorí sú na kratší či dlhší čas „klientmi“ našich zariadení a tiež pre klientov Útulku a Zariadenia núdzového bývania. 

Naša klinická psychologička PhDr. Jana Tverďáková realizovala 09.03.2022 pre rádio Košice rozhovor na tému vojenského konfliktu, ako ho vnímajú deti a ako s nimi o tom hovoriť. Spracovaný text rozhovoru je možné si prečítať na stránke Deti vnímajú všetko, aj vojnu na Ukrajine. Ako s nimi hovoriť o vojnovom konflikte? | Košice Online (kosiceonline.sk)

Zároveň sme na základe potreby rozšírenia medializácie a dosahu informácií pre širšiu verejnosť a tým zvýšenie povedomia o potrebe preventívnych aktivít, ale aj možností pomoci spustili facebookovú stránku organizácie s názvom Psychosociálne centrum Košice – Psychosociálne centrum Košice | Facebook. Pridávame sa tak k ostatným mestským podnikom, ktoré už na svojich stránkach občanov o svojich aktivitách informujú prostredníctvom tejto sociálnej siete. Zámerom je informovať verejnosť o odborných témach, priblížiť im činnosť centra a poskytovať kontakt primeraný aktuálnej dobe. 

Comments are closed.