KC a DS – spoločnými silami pomáhame

Komunitné centrum oslovilo Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov s ponukou pomoci a oboznámenia s činnosťou KC a aby bol úmysel hneď aj zrealizovaný, zapojilo sa koncom leta do vlastného dňa dobrovoľníctva (alebo rovno dvoch dní 😊) formou maľovania plotu a vyčistenia okolia školského dvora na Exnárovej ulici. Pán starosta zabezpečil technickú stránku – farby, štetce, rukavice a KC malé občerstvenie. Pomôcť prišli aj klienti Denného stacionára Včielka, z ktorých jedna klientka je aj obyvateľkou tejto mestskej časti. Možnosť tejto pomoci bola klientmi pozitívne vnímaná a radi prispejú svojou činnosťou aj nabudúce. Odmenou bola rozprávka v kine pre menších pomocníkov, a horor pre starších a odvážnejších účastníkov. Spolupráca s MČ Košice – Dargovských hrdinov týmto nekončí a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. 

Denný stacionár sa okrem zapojenia do dobrovoľníctva stihol povenovať aj terapii kresbou v prírode, relaxačným cvičeniam na tráve v blízkom mestskom parku, či muzikoterapii. Cestou po náučných chodníkoch spoznávali krásy okolia horskej chaty Hrešná, navštívili Zoo aj s Dinoparkom, vychutnávali si skvelú kávu v chránenej dielni v srdci mesta – „Kaviareň od srdca“ a hľadali ďalšie a ďalšie možnosti, ako si mesto, v ktorom žijeme, môžeme vychutnať naozaj naplno.

Kompletné články pribudnú k týmto témam už čoskoro!

Comments are closed.