Galakoncert “Ďakujeme 2022”

Dňa 01. 09. 2022 sme boli súčasťou tradičného galakoncertu organizovaného mestom Košice. Venovaný bol ľuďom, ktorí boli odhodlaní postaviť sa tým najnáročnejším výzvam a medzi ocenenými sme sa mali tú česť nachádzať aj my – Psychosociálne centrum.

Plaketu Primátora mesta Košice za angažovanosť a nezištnú pomoc mestu Košice v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami vo svete, ktoré ovplyvnili život nášho mesta prevzala naša pani riaditeľka, Mgr. Beáta Horváthová, MBA.

Galakoncert bol sprevádzaný vystúpeniami viacerých hudobníkov a umelcov, vďaka ktorým bolo odovzdávanie cien o to honosnejšie. Záver podujatia síce prerušila nepriazeň počasia, no pocit vzájomnej spolupráce a vďačnosti v nás bude pretrvávať aj naďalej. Viac o akcii nájdete na stránkach mesta – Magický hudobný večer na schodoch magistrátu prerušila búrka :: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)

Comments are closed.