Fašiangové obdobie a postupný prechod k sviatku sv. Valentína

Činnosti v našich zariadeniach prirodzene korelujú s aktuálnymi spoločenskými zvykmi, a tak sa aj február nesie v znamení príjemného pečenia a tvorenia. Okrem rozhovorov o histórii týchto období a diskusii o rôznych rodinných či kultúrnych zvykoch sa odborní zamestnanci s klientmi venujú aj praktickej stránke. V minulom týždni v zariadeniach rozvoniavali chutné fánky a šišky. Tento týždeň sa klienti venujú sviatku sv. Valentína, potrebe vyjadrenia emócií zdravým spôsobom a tomu, že počas celého roka je vhodné myslieť na ľudí, ktorým prejavenie ľudského záujmu môže vytvoriť úsmev a pomôcť aj v ťažkej situácii. Ako to u nás priebežne vyzerá si môžete pozrieť aj na priložených fotografiách.

Comments are closed.