Dvanásty ročník „Úsmevy pre Košice“ z pohľadu účinkujúcej

Historická radnica, 04.05.2022, Košice

Zahájenie vystúpenia sa nám veľmi páčilo. Celým programom nás sprevádzal pán Mgr. Ivan Zezulka z Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach, ktorý v úvode na pódium privítal námestníčku primátora mesta Mgr. Luciu Gurbáľovú, aby nás všetkých pozdravila svojím príhovorom.
Moderátor bol dobrým zabávačom, naučil nás tanec po sediačky, bol vtipný, páčil sa nám.
Zo všetkých vystúpení účinkujúcich skupín: Luxáčik, Domko, Step by step, Včielka a ďalší, sme sa uvoľnili, s chuťou a radosťou zapájali do piesní a tlieskali.

Pri našom vystúpení sme trošku cítili trému, no keď sa z javiska začal niesť potlesk, postupne z nás opadla. Napriek tréme veľmi radi vystupujeme, sme skvelá partia, vždy to spolu čo najlepšie dáme, ako vieme.
Už po dvanásty krát nás obecenstvo potleskom potešilo a do ďalšej práce podporilo. Váš obdiv určite patrí nám, chceme sa poďakovať celému nášmu kolektívu DS Včielka a personálu Psychosociálneho centra, ktorí nás dva mesiace pripravovali, aby sme to čo najlepšie dali.

A na záver chceme poďakovať pani Sadovej, organizátorke celého podujatia, za milé povzbudzujúce slová a rady, ktoré nám poskytla na generálke.

Po takom zážitku z programu sa začal pomaly ozývať hlad, preto sme od personálu Psychosociálneho centra prijali pozvanie do „Haluškárne“ a na dobrých dobrotách si pochutnali.

Napísala Valéria Kleitsová, klientka DS Včielka.

„Úsmevy pre Košice“

Keď na pódium vystúpime,

tešíme sa, povzbudzujeme sa.

Sme skvelá partia, radujeme sa.

Zaspievame si, zarecitujeme,

pretože to ovládame, vieme.

Poteší nás publikum,

poďakuje sa nám potleskom.

Znamená to pre nás veľa,

cítime pokoj a nadšenie.

Je to naše vystúpenie!

„Javisko“

Na našom javisku recituje sa a spieva,

klíma naše hlávky ovieva.

Chytíme sa za ruky, neprežívame žiadne muky.

Všetko robíme od srdiečka,

je to naša tvorba a spev,

tak nás na javisku, len láska hrej.

Valéria Kleitsová

Comments are closed.