Zmluvy

Zmluvy2018 Zmluvy2017 Zmluvy2016 Zmluvy2015 Zmluvy2014 Zmluvy2013 Zmluvy2012 Zmluvy2011

Rok:
Interné č.Externé č.PredmetDodávateľAdresaDátum platnostiDátum zverejnenia
PSC/1/202019/0133/0001 (162258)Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNETANTIK Telecom s.r.o.Čárskeho 10,
040 01 Košice
18.12.201916.01.2020
PSC/4/2020Dodatok č. 28 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
19.12.201920.01.2020
PSC/33/202027 120 0027Zmluva o inzerciiREGIONPRESS, s.r.o.Študentská 2,
917 01 Trnava
05.02.202006.02.2020
PSC/41/2020Dodatok č. 29 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
20.01.202019.02.2020
PSC/54/202054/OVOSOD/2020Zmluva č. 54/OVOSOD/2020Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyŠpitálska 8,
812 67 Bratislava
12.02.202027.02.2020
PSC/55/2020Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovaniaStredisko sociálnej pomoci mesta KošiceGarbiarska 4,
040 01 Košice
28.02.202003.03.2020
PSC/56/2020Darovacia zmluvaFilip FrankoMatejovce nad Hornádom 139,
053 21 Markušovce
02.03.202003.03.2020
PSC/64/2020Dodatok č. 2 k zmluve č. 2016000547 o zverení hnuteľnéh majetku mesta Košice do správyMesto KošiceTrieda SNP č. 48/A,
040 11 Košice
28.02.202011.03.2020
PSC/65/2020A14432928Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.01.202011.03.2020
PSC/66/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14432928Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.01.202011.03.2020
PSC/69/2020Zmluva o poskytovaní stravovaniaStredisko sociálnej pomoci mesta KošiceGarbiarska 4,
040 01 Košice
12.03.202024.03.2020
PSC/72/2020Dodatok č. 4 k zmluve č. 2014000595Mesto KošiceTr. SNP 48/A,
040 11 Košice
09.03.202026.03.2020
PSC/73/20202020000603Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie soc. služiebMesto KošiceTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
23.03.202026.03.2020
PSC/74/20202020000602Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie soc. služiebMesto KošiceTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
23.03.202026.03.2020
PSC/84/2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení výkonu PZS č. 279/2019Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.Masarykova 9,
040 01 Košice
08.02.202002.04.2020
PSC/89/2020Dodatok č. 9 k zmluve č. 96/00012/SPH/600 o zverení hnuteľného majetku mesta Košice do správyMesto KošiceTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
16.03.202015.04.2020
PSC/90/2020Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78SSAS025718Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5,
949 01 Nitra 1
31.03.202016.04.2020
PSC/104/2020Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 7003SSAS000612Union zdravotná poisťovňa, a.s.Karadžičova 10,
814 53 Bratislava
31.03.202005.05.2020
PSC/105/2020A14629441Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
23.03.202007.05.2020
PSC/106/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14629441Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
23.03.202007.05.2020
PSC/107/2020Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14629441Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
23.03.202007.05.2020
PSC/108/2020Dohoda o vzájomnej spolupráciDomov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov - VIA LUXAndraščíkova 2,
040 17 Košice
04.05.202012.05.2020
PSC/110/202012/NZ/NP/2020Zmluva o nájme č. 12/NZ/NP/2020Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.Južné nábrežie č. 13,
042 19 Košice
13.05.202014.05.2020
PSC/115/2020Dodatok č. 30 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
30.04.202025.05.2020
PSC/121/2020Dodatok k zmluve o spolupráci č. PSC/155/2019Liga za duševné zdravie SR, o.z.Ševčenkova 21,
851 01 Bratislava
21.05.202011.06.2020
PSC/122/2020018/20_ITDarovacia zmluva č. 018/20_ITNadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIAJ. Jonáša 1,
843 02 Bratislava
12.06.202016.06.2020
PSC/123/2020Dodatok č. 2 k zmluve č. 2014002734 o zverení hnuteľného majetku mesta do správyMesto KošiceTr. SNP 48/A,
040 11 Košice
28.05.202017.06.2020
PSC/130/2020Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78SSAS025718Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.Cintorínska 5,
949 01 Nitra 1
29.05.202018.06.2020
PSC/131/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A10187297Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/132/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14871569Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/133/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A10615287Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/134/2020Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/135/2020A14871569Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/136/20202020/MED045Zmluva o poskytnutí daru č. 2020/MED045Nadácia EPHCukrová 14,
811 08 Bratislava
30.04.202026.06.2020
PSC/141/2020Dohoda o vzájomnej spolupráciMestská časť Košice - ZápadTrieda SNP č. 39,
040 01 Košice
26.05.202014.07.2020
PSC/158/2020Dodatok č. 31 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2 ,
851 04 Bratislava
14.07.202028.07.2020
PSC/161/2020Zmluva o združenej dodávke elektrinyVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
05.08.202011.08.2020
PSC/162/2020Zmluva o združenej dodávke elektrinyVýchodoslovenská energetika a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
05.08.202011.08.2020
PSC/163/2020Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 53/NZ/NP/2017Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.Južné nábrežie 13,
042 19 Košice
17.08.202018.08.2020
PSC/166/2020001/2020Darovacia zmluva na hnuteľný majetokStredná odborná škola železničná Palackého 14,
040 01 Košice
17.08.202019.08.2020
PSC/197/2020Zmluva o poskytnutá služby č. 197/2020POLYREM s.r.o.Pod horou 24,
040 16 Košice
31.08.202002.09.2020
PSC/208/2020Poistná zmluva č. 0999000058 - Dodatok č. 1KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4,
816 23 Bratislava
11.09.202011.09.2020
PSC/209/2020Poistná zmluva č. 5019000132 - Dodatok č. 1KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4,
816 23 Bratislava
11.09.202011.09.2020
PSC/210/2020Poistná zmluva č. 0808026586 - Dodatok č. 1KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4,
816 23 Bratislava
11.09.202011.09.2020
PSC/211/2020Poistná zmluva č. 3559004127 - Dodatok č. 1KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4,
816 23 Bratislava
11.09.202011.09.2020
PSC/216/2020Zmluva o spolupráciLiga za duševné zdravie SR, o.z. (LDZ)Ševčenkova 21,
851 01 Bratislava
11.09.202024.09.2020
PSC/217/2020Dohoda o zamestnávaní občanov na príležitostné práceSpráva mestskej zelene v KošiciachRastislavova 79,
040 01 Košice
28.09.202028.09.2020
PSC/218/2020Zmluva o vzájomnej spolupráci Základná škola na Fábryho 44 v KošiciachFábryho 44,
040 22 Košice
09.09.202030.09.2020
PSC/239/2020Dodatok č. 2 k zmluve č. ZO/2018A18814-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyosobnyudaj.sk, s.r.o.Nám. osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice
05.10.202012.10.2020
PSC/240/2020Príkazná zmluvaMesto KošiceTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
14.10.202019.10.2020
PSC/257/2020Darovacia zmluvaValéria EstočinováGoldírova 6,
Košice
04.11.202019.11.2020
PSC/263/2020Dodatok č. 1 k zmluve č. 19/0133/0001ANTIK Telecom s.r.o.Čárskeho 10,
040 01 Košice
04.03.202020.11.2020
PSC/269/2020Darovacia zmluva č. 002/2020_IVSlávka LucskaiováSeňa 286,
044 58 Seňa
02.11.202027.11.2020

Comments are closed.