Zmluvy

Rok:
Interné č.Externé č.PredmetDodávateľAdresaDátum platnostiDátum zverejnenia
PSC/1/2019Darovacia zmluva č. 4/2019Nadácia U. S. Steel KošiceVstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice
14.01.201914.01.2019
PSC/9/2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej sluľby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕąili dôchodkový vekMesto KošiceTrieda SNP 1280/48A,
040 11 Košice
05.02.201918.02.2019
PSC/10/2019Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20150011SOFTPROGRES s.r.o.E. Belluša 4,
921 01 Piešťany
15.02.201918.02.2019
PSC/13/20192019000252Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencieMesto KošiceSNP 1280/48A,
040 11 Košice
14.02.201926.02.2019
PSC/14/2019135/OVOSOD/2019Zmluva č. 135/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodinyÚstredie práce, sociálnych vecí a rodinyŠpitálska 8,
812 67 Bratislava
11.02.201926.02.2019
PSC/15/2019279/2019Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 279/2019Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.Masarykova 9,
040 01 Košice
08.02.201926.02.2019
PSC/16/2019Zmluva o poskytovaní stravovaniaStredisko sociálnej pomoci mesta KošiceGarbiarska 4,
040 01 Košice
27.02.201906.03.2019
PSC/17/2019271 190 027Zmluva o inzerciiREGIONPRESS, s.r.o.Študentská 2,
917 01 Trnava
27.02.201901.03.2019
PSC/20/2019Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorovBytový podnik mesta Košice, s.r.o.Južné nábrežie 13,
042 19 Košice
06.03.201907.03.2019
PSC/25/20192019000250Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2014000595 o zverejnení hnuteľného majetku mesta Košice do správyMesto KošiceTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
15.02.201919.03.2019
PSC/26/2019Zmluva o výkone supervíziePhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD.Lesík delostrelcov 2809/10,
080 01 Prešov
28.03.201927.03.2019
PSC/48/2019Zmluva o spolupráciMgr. Andrea Orosová, PhD.Kostolná 60,
044 71 Čečejovce
02.04.201909.04.2019
PSC/54/2019Dodatok č. 25 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
14.03.201917.04.2019
PSC/63/2019Dohoda o zamestnávaní občanov na príležitostné práceSpráva mestskej zelene v KošiciachRastislavova 79,
040 01 Košice
16.04.201924.04.2019
PSC/64/2019Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS)Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.Masarykova 9,
040 01 Košice
21.03.201924.04.2019
PSC/100/2019Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
19.06.201901.07.2019
PSC/101/2019Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
19.06.201901.07.2019
PSC/102/2019Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
19.06.201901.07.2019
PSC/103/2019Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2019Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
19.06.201901.07.2019
PSC/107/2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 83/2019Nadácia SPPMlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
01.07.201902.07.2019
PSC/111/20196.19Zmluva o poskytnutí grantu č. 6/2019Fond zdravia mesta Košice, NFTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
12.07.201918.07.2019
PSC/126/2019Darovacia zmluvaInlogic Software s.r.o.Mičinská cesta 1,
974 01 Banská Bystrica
18.07.201924.07.2019
PSC/127/2019Zmluva o spracovaní osobných údajov spracovateľom a o zabezpečení ochrany osobných údajovŠtudentský servis, s.r.o.Jedlíkova 5,
040 11 Košice
22.07.201924.07.2019
PSC/128/2019Dodatok č. 26 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
11.07.201930.07.2019
PSC/132/2019ZM-KO-OD-19-0586_SZZmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-19-0586_SZKOSIT a.s.Rastislavova 98,
043 46 Košice
25.07.201915.08.2019
PSC/133/2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. 135/OVOSOD/2019Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyŠpitálska 8,
812 67 Bratislava
02.08.201919.08.2019
PSC/134/2019Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106614817Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
22.08.201923.08.2019
PSC/135/2019Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106614821Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
22.08.201923.08.2019
PSC/136/2019Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106614816Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
22.08.201923.08.2019
PSC/137/2019Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č. 9106614820Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
22.08.201923.08.2019
PSC/151/2019Zmluva o podnájme nebytových priestorovBytový podnik mesta Košice, s. r. o.Južné nábrežie 13,
042 19 Košice
14.09.201905.09.2019
PSC/155/2019Zmluva o spolupráci Liga za duševné zdravie SR, o.z. (LDZ)Ševčenkova 21,
851 01 Bratislava
10.09.201902.10.2019
PSC/175/2019Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2018A18814-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyosobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5,
040 01 Košice
04.10.201915.10.2019
PSC/176/2019Dodatok č. 27 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s.Panónska cesta 2 ,
851 04 Bratislava
04.10.201921.10.2019
PSC/179/2019Darovacia zmluvaAlena MilákováDolná Mariková 39,
018 02 Dolná Mariková
10.10.201930.10.2019
PSC/193/2019247/19_KCZmluva o poskytnutí grantu č. 247/19_KCNadácia Volkswagen SlovakiaJ.Jonáša 1,
843 02 Bratislava 49
28.10.201930.10.2019
PSC/194/2019248/19_KCZmluva o poskytnutí grantu č. 248/19_KCNadácia Volkswagen SlovakiaJ.Jonáša 1,
843 02 Bratislava 49
28.10.201930.10.2019
PSC/195/2019USVRK-OIP-2019/001664-022Zmluva o spolupráciMinisterstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2,
812 72 Bratislava
28.10.201930.10.2019
PSC/201/2019131/19_KHDarovacia zmluva č. 131/19_KHNadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIAJ. Jonáša 1,
843 02 Bratislava
20.11.201922.11.2019
PSC/202/2019271190136Zmluva o inzerciiREGIONPRESS, s.r.o.Študentská 2,
917 01 Trnava
20.11.201922.11.2019
PSC/211/2019Darovacia zmluvaEvanjelický cirkevný zbor a.v. v KošiciachMlynská 23,
040 01 Košice
02.12.201904.12.2019

Comments are closed.