Zmluvy

Zmluvy2018 Zmluvy2017 Zmluvy2016 Zmluvy2015 Zmluvy2014 Zmluvy2013 Zmluvy2012 Zmluvy2011

Rok:
Interné č.Externé č.PredmetDodávateľAdresaDátum platnostiDátum zverejnenia
PSC/1/202019/0133/0001 (162258)Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNETANTIK Telecom s.r.o.Čárskeho 10,
040 01 Košice
18.12.201916.01.2020
PSC/4/2020Dodatok č. 28 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
19.12.201920.01.2020
PSC/33/202027 120 0027Zmluva o inzerciiREGIONPRESS, s.r.o.Študentská 2,
917 01 Trnava
05.02.202006.02.2020
PSC/41/2020Dodatok č. 29 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
20.01.202019.02.2020
PSC/54/202054/OVOSOD/2020Zmluva č. 54/OVOSOD/2020Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyŠpitálska 8,
812 67 Bratislava
12.02.202027.02.2020
PSC/55/2020Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovaniaStredisko sociálnej pomoci mesta KošiceGarbiarska 4,
040 01 Košice
28.02.202003.03.2020
PSC/56/2020Darovacia zmluvaFilip FrankoMatejovce nad Hornádom 139,
053 21 Markušovce
02.03.202003.03.2020
PSC/64/2020Dodatok č. 2 k zmluve č. 2016000547 o zverení hnuteľnéh majetku mesta Košice do správyMesto KošiceTrieda SNP č. 48/A,
040 11 Košice
28.02.202011.03.2020
PSC/65/2020A14432928Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.01.202011.03.2020
PSC/66/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14432928Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.01.202011.03.2020
PSC/69/2020Zmluva o poskytovaní stravovaniaStredisko sociálnej pomoci mesta KošiceGarbiarska 4,
040 01 Košice
12.03.202024.03.2020
PSC/72/2020Dodatok č. 4 k zmluve č. 2014000595Mesto KošiceTr. SNP 48/A,
040 11 Košice
09.03.202026.03.2020
PSC/73/20202020000603Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie soc. služiebMesto KošiceTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
23.03.202026.03.2020
PSC/74/20202020000602Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie soc. služiebMesto KošiceTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
23.03.202026.03.2020
PSC/84/2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení výkonu PZS č. 279/2019Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.Masarykova 9,
040 01 Košice
08.02.202002.04.2020
PSC/89/2020Dodatok č. 9 k zmluve č. 96/00012/SPH/600 o zverení hnuteľného majetku mesta Košice do správyMesto KošiceTrieda SNP 48/A,
040 11 Košice
16.03.202015.04.2020
PSC/90/2020Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78SSAS025718Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Cintorínska 5,
949 01 Nitra 1
31.03.202016.04.2020
PSC/104/2020Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 7003SSAS000612Union zdravotná poisťovňa, a.s.Karadžičova 10,
814 53 Bratislava
31.03.202005.05.2020
PSC/105/2020A14629441Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
23.03.202007.05.2020
PSC/106/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14629441Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
23.03.202007.05.2020
PSC/107/2020Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14629441Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
23.03.202007.05.2020
PSC/108/2020Dohoda o vzájomnej spolupráciDomov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov - VIA LUXAndraščíkova 2,
040 17 Košice
04.05.202012.05.2020
PSC/110/202012/NZ/NP/2020Zmluva o nájme č. 12/NZ/NP/2020Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.Južné nábrežie č. 13,
042 19 Košice
13.05.202014.05.2020
PSC/115/2020Dodatok č. 30 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
30.04.202025.05.2020
PSC/121/2020Dodatok k zmluve o spolupráci č. PSC/155/2019Liga za duševné zdravie SR, o.z.Ševčenkova 21,
851 01 Bratislava
21.05.202011.06.2020
PSC/122/2020018/20_ITDarovacia zmluva č. 018/20_ITNadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIAJ. Jonáša 1,
843 02 Bratislava
12.06.202016.06.2020
PSC/123/2020Dodatok č. 2 k zmluve č. 2014002734 o zverení hnuteľného majetku mesta do správyMesto KošiceTr. SNP 48/A,
040 11 Košice
28.05.202017.06.2020
PSC/130/2020Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78SSAS025718Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.Cintorínska 5,
949 01 Nitra 1
29.05.202018.06.2020
PSC/131/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A10187297Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/132/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A14871569Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/133/2020Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A10615287Orange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/134/2020Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/135/2020A14871569Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
29.05.202024.06.2020
PSC/136/20202020/MED045Zmluva o poskytnutí daru č. 2020/MED045Nadácia EPHCukrová 14,
811 08 Bratislava
30.04.202026.06.2020

Comments are closed.