Faktúry

Rok:
PredmetČ. fakt. int.Č. fakt. ext.DodávateľSídloIČOHodnotaDátum doručeniaDátum splatnostiDátum zverejneniaČ. súvis. zmluvyČ. súvis. objedn.
Opakované dodanie - nájom JT 27-priestor 4FDZ/2019/981222270401Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868476,86€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/7/2018
Nájom nebytového priestoru JT 27-priestor 2FDZ/2019/99122227A201Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868476,86€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/7/2018
Nájom nebytového priestoru Adlerova 4, ÚT21FDZ/2019/1000544042140Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/9/2017
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, ÚT23FDZ/2019/1010544042350Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868457,8€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/94/2016
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, ZNBFDZ/2019/102544045240Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
445186843677,72€05.09.201905.09.201919.09.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.12.2013
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Útulok 18FDZ/2019/103544041860Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868457,8€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/94/2016
Nájom nebytového priestoru, Löfflerova 2FDZ/2019/1046160707519Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
445186841309,5€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/162/2017
Nájom nebytového priestoru,Löfflerova 2, garážFDZ/2019/10561607712819Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868470,9€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/164/2018
Nájom nebytového priestoru, Južná trieda 23FDZ/2019/1061222230010Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868473,78€05.09.201905.09.201919.09.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 173/NZ/NP/2010 zo dňa 24.10.2010
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Útulok 16FDZ/2019/1070544041641Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
0544041641143,53€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Útulok 17FDZ/2019/1080544017401Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Útulok 35FDZ/2019/109054404353Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Útulok 31FDZ/2019/1100544043181Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoruFDZ/2019/1110544045201Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868492€05.09.201905.09.201919.09.2019PSC/20/2019
Hlasové služby - Löfflerova 2, Adlerova 4, Pollova 18, JT23270/19552257639Orange Slovensko a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
35697270292,46€02.09.201926.09.201919.09.2019PSC/52, 163, 164, 165, 167, 168, 175, 177, 180/2016, PSC/157/2017, PSC/4, 5, 49, 56, 136/2018
Dodávka plynu, CpDR271/19872606771SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256116€02.09.201916.09.201919.09.2019PSC/4/2016
Dodávka plynu, Adlerova 4, ZNB272/198726067764SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislva 26
35815256142€02.09.201916.09.201919.09.2019Zmluva o dodávke plynu zo dňa 30.01.2014
Dodávka plynu, Adlerova 4, ZNB273/198726067780SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€02.09.201916.09.201919.09.2019PSC/113/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4,ZNB274/198726067782SPP, a.s.Mlynské nivy 44/2,
825 11 Bratislva 26
3581525610€02.09.201916.09.201919.09.2019PSC/114/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4, ZNB275/198726067781SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€02.09.201916.09.201919.09.2019PSC/115/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4, Útulok276/198726067775SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
358152569€02.09.201916.09.201919.09.2019PSC/166/2017
Dodávka plynu, Adlerova 4,KC277/198726067774SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
358152565€02.09.201916.09.201919.09.2019PSC/165/2017
Dodávka a distribúcia elektriny, Útulok278/197489325837VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376771€03.09.201916.09.201919.09.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny, JT 23279/197489325318VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376722€03.09.201916.09.201919.09.2019Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100694183C zo dňa 11.7.2005
Prepravné služby 280/192019/9LS-Trans Ladislav SzemenyákĎurďošík 96,
044 45 Ďurďošík
50756362330€03.09.201909.09.201919.09.201995/2019
Stravné lístky á4,50 eur, 720 ks281/1906156-0178Edenred Slovakia, s.r.o.Karadžičova 8,
820 15 Bratislava 215
313286953247,2€06.09.201906.09.201919.09.2019Zmluva o zabezpečení poskytovania strav. pre zamestnancov č. 7001543 zo dňa 2.10.2003
Dodávka a distribúcia elektriny JT27282/197489326858VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
444837679€10.09.201916.09.201919.09.2019PSC/29/2018
Dodávka a distribúcia elektriny Adlerova 4283/197489327096VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€10.09.201916.09.201919.09.2019PSC/100/2019
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4284/197489327094VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€10.09.201916.09.201919.09.2019PSC/101/2019
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4285/197489327095VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€10.09.201916.09.201919.09.2019PSC/102/2019
Dodávka a distribúcia elektriny286/197489327097VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€10.09.201916.09.201919.09.2019PSC/103/2019
Prepravné služby Adlerova 4-JT23287/191192019LS-Trans Ladislav SzemenyákĎurďošík 96,
044 45 Ďurďošík
5075636220€11.09.201916.09.201919.09.201995/2019
DOdávka a distribúcia elektriny ZNB+CpD288/197489325695VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
44483767252€12.09.201916.09.201919.09.2019PSC/3/2016
Dodávka a distribúcia elektriny Útulok289/197489326753VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376746€12.09.201916.09.201919.09.2019PSC/47/2017
Oprava a tlaková skúška hasiaceho prístroja290/1920190194Filip ŠamajVodná 6,
040 01 Košice
4632972217€12.09.201925.09.201919.09.2019Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2013 zo dňa 30.12.2015
Kancelársky materiál291/191992015131MARK M+ Marko MolnárMaurerova 5,
040 22 Košice
4122188536,28€16.09.201929.09.201919.09.201986/1/2019
Dezinsekcia objektu - Adlerova 4292/1920191756Asanarates s.r.o.Park Angelinum 4,
040 01 Košice
36606693612€16.09.201927.09.201919.09.201952/2019
Výkon zodpovednej osoby 9/2019293/191019091838osobnyudaj.skGarbiarska 5,
040 01 Košice
5052804146,8€16.09.201908.09.201919.09.2019PSC/162/2018
Odvoz odpadu294/19111909491KOSIT a.s.Rastislavova 98,
043 46 Košice
3620521415,36€20.09.201902.10.201907.10.2019PSC/132/2019
Materiál AČ UPSVaR295/192191234DEKOR POINT, s.r.o.Ľ. Štúra 20,
077 01 Kráľ. Chlmec
3683130177,57€24.09.201930.09.201907.10.2019113/2019
Technické zabezpečenie DOD 20.9.2019296/192019061PRO Production Event SolutionsBorodáčova 46,
040 17 Košice
47544643480€26.09.201902.10.201907.10.2019109/2019
Odvoz a zneškodnenie odpadu297/19191231AGB ekoservis s.r.o.Pražská 2,
040 11 Košice
3618250826,4€30.09.201914.10.201907.10.2019Zmluva o dielo č. 28/2011 zo dňa 3.10.2011
Činnosť technika BOZP, PO 7,8,9/2019298/1920190219Filip ŠamajVodná 6,
040 01 Košice
46329722100€30.09.201910.10.201907.10.2019Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2013 zo dňa 30.12.2015
Catering DOD 20.9.2019-70osôb299/1921900206Hotelová akadémiaJužná trieda 2214/10,
040 01 Košice
31946615763,6€30.09.201914.10.201907.10.2019110/2019
Stravovanie - šetriaca a racionálna strava 9/2019300/192019090Stredisko sociálnej pomociGarbiarska 4,
040 01 Košice
00696871402,48€30.09.201917.10.201907.10.2019PSC/21/2017
Servisné služby 9/2019301/192019100920Polyrem s.r.o.Pod Horou 24,
040 16 Košice
47187417696€30.09.201918.10.201907.10.2019PSC/135/2018
Aktualizácia VO v kocke302/1916907904401-3-RNakladatelství FORUM spol. s r.o.Záhradnícka 46,
821 08 Bratislava
4649021389,82€30.09.201917.10.201915.10.2019117/2019
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4303/197293563073VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
44483767212,4€30.09.201922.10.201915.10.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4304/197294216845VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376784,25€30.09.201922.10.201915.10.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4305/197294415846VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376772,83€30.09.201922.10.201915.10.2019PSC/47/2017
Ochrana majetku PCO 9/2019306/192019/600VEL Security a.s.Hlavná 9,
952 01 Vráble
3652955912€30.09.201914.10.201915.10.2019PSC/161/2017
Nájom nebytového priestoru - JT 27/4FDZ/2019/1121222270401BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868476,86€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/7/2018
Nájom nebytového priestoru, JT27/2FDZ/2019/113122227A201BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868476,86€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/7/2018
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Útulok 21FDZ/2019/1140544042140BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/9/2017
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, ÚT23FDZ/2019/1150544042350BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868457,8€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/94/2016
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, ZNBFDZ/2019/1160544045240BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
445186843677,72€05.10.201905.10.201915.10.2019Zmluva o nájme nebytových priestorv zo dňa 20.12.2013
Nájom nebytových priestorov, Adlerova 4, Útulok 18FDZ/2019/1170544041860BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868457,8€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/94,2016
Nájom nebytového priestoru, Löfflerova 2FDZ/2019/1186160707519BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
445186841309,5€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/162/2017
Nájom nebytových priestorov, Löfflerova 2,garážFDZ/2019/11961607712819BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868470,9€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/164/2018
Nájom nebytového priestoru, JT23FDZ/2019/1201222230010BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868473,78€05.10.201905.10.201915.10.2019Zmluva o nájme nebytových priestorv č. 173/NZ/NP/2010 zo dňa 24.10.2010
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Útulok 16FDZ/2019/1210544041641BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Útulok 17FDZ/2019/1220544017401BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, Út.35FDZ/2019/123054404353BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/20/2019
Nájom nebytových priestorov, Adlerova 4, Út.35FDZ/2019/1240544043181BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, pr.520FDZ/2019/1240544045201BPMKJužné nábrežie,
042 19 Košice
4451868492€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Löfflerova, prízemieFDZ/2019/1266160703019BPMKJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684378,72€05.10.201905.10.201915.10.2019PSC/151/2019
Hlasové služby 10.9.19-09.10.19307/195527201561Orange Slovensko, a.s.Metodva 8,
821 08 Bratislava
35697270293,17€01.10.201927.10.201915.10.2019PSC/52,163,164,165,167,168,175,77,180/2016,PSC157/2017,PSC/4,5,49,56,136/2018
Výkon zodpovednej osoby 10/2019308,191019101847osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5,
040 01 Košice
5052804146,8€01.10.201908.10.201915.10.2019PSC/162/2018
Dodávka plynu - CpDR309/198842223535SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256116€02.10.201915.10.201915.10.2019PSC/4/2016
Dodávka plynu, Adlerova 4, Út.310/198842223543SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€02.10.201915.10.201915.10.2019PSC/112/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4, Út.311/198842223539SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
358152569€02.10.201915.10.201915.10.2019PSC/116/2017
Dodávka plynu, Adlerova 4, ZNB312/198842223545SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€02.10.201915.10.201915.10.2019PSC/115/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4, KC313/198842223538SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
358152565€02.10.201915.10.201915.10.2019PSC/165/2017
Dodávka plynu, Adlerova 4, ZNB314/198842223544SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€02.10.201915.10.201915.10.2019PSC/113/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4315/198842223546SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€02.10.201915.10.201915.10.2019PSC/114/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4316/198842223528SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256142€02.10.201915.10.201915.10.2019Zmluva o dodávke plynu zo dňa 30.01.2014
Dodávka a distribúcie elektriny ZNB+CpDR317/197412183061VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
44483767252€03.10.201915.10.201915.10.2019PSC/3/2016
Dodávka a distribúcia elektriny, ÚT.318/197412183200VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376771€03.10.201915.10.201915.10.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny, Út.319/197412184112VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376746€04.10.201915.10.201915.10.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny, JT23320/197412182691VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376722€04.10.201915.10.201915.10.2019Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100694183C zo dňa 11.7.2005
Stravné lístky á 4,50eur, 760ks321/1906460-0178Edenred Slovkia, s.r.o.Karadžičova 8,
820 15 Bratislava 215
313286953427,2€08.10.201908.10.201915.10.2019Zmluva o zabezpečení poskytovania stravov. pre zam. č. 7001543 zo dňa 2.10.2003
Účasť na seminári: VO322/1919169EKONA SK s.r.o.Madridská 2,
040 13 Košice
4674556437€10.10.201909.10.201915.10.2019114/2019
Rehabilitačný pobyt - SPP projekt323/19019079TETIS s.r.o.Lipnická 56,
900 42 Dunajská Lužná
35840595100,01€10.10.201908.11.201917.10.2019118/2019
Dodávka a distribúcia elektriny JT27324/197412184214VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
444837679€11.10.201915.10.201917.10.2019PSC/29/2018
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4325/197412184442VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€11.10.201915.10.201917.10.2019PSC/101/2019
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4326/197412184444VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€11.10.201915.10.201917.10.2019PSC/100/2019
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4327/197412184445VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€11.10.201915.10.201917.10.2019PSC/103/2019
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4328/197412184443VSE, a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€11.10.201915.10.201917.10.2019PSC/102/2019
Ročná licencia Office 365 19.9.19-18.9.20329/192019100921POLYREM, s.r.o.Pod Horou 24,
040 16 Košice
471874171900,8€14.10.201921.10.201917.10.2019PSC/135/2018
Pracovné lekárske prehliadky zamest. (PZS)330/19193260869Železničné zdravotníctvo KošiceMasarykova 9,
040 01 Košice
36582433703,56€14.10.201917.10.201917.10.2019PSC/15/2019
Vzdelávacie služby - 1účastník331/194191309EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05 Bratislava5
3628722969€14.10.201918.10.201917.10.2019181/1/2019
Vzdelávacie služby - 3účastníci332/1919010299NAR marketing s.r.o.Šulekova 2,
811 06 Bratislava
36694207270€16.10.201916.10.201917.10.2019123/2019
Vodné, stočné CpD 16.7.19-11.10.19333/192125679760VVS, a.s.Komenského 50,
042 48 Košice
36570460131,03€17.10.201931.10.201917.10.2019PSC/16/2016
Odborný seminár - 2xúčastníci - Personalistika334/191020191560Pragmasys s.r.o.Hlinická 1165/2,
907 01 Myjava
47632470120€18.10.201916.10.201924.10.2019121-1/2019
Pokládka podlahovín - Adlerova 4, KE335/1920190041Slovak TREND s.r.o.Buzulucká 4,
040 22 Košice
442388946718€21.10.201901.11.201924.10.2019107/2019
Pracovné oblečenie - údržbár336/19195014668CANIS SAFETY a.s.Priemyselná 2,
040 01 Košice
47998156140,1€21.10.201904.11.201924.10.2019128/2019
Odovz odpadu337/19111910753KOSIT a.s.Rastislavova 98,
043 46 Košice
3620521420,76€21.10.201931.10.201924.10.2019PSC/132/2019
Podpora APV338/1929306102SOFTIP a.s.Galvaniho 7/D,
821 04 Bratislava
36785512117€22.10.201905.11.201924.10.2019Licenčná zmluva č. 40280629 zo dňa 8.4.2008
Materiál AČ UPSVaR339/192191426DEKOR POINT s.r.o.Ľ. Štúra 20,
077 01 Kráľovský Chlmec
36831301123,13€22.10.201928.10.201924.10.2019124/2019
Elektroinštalačné práce ZNB340/1920190037KOHOR s.r.o.Košické Olšany 247,
044 42 Košické Olšany
36595845690,84€25.10.201915.11.201911.11.2019127/2019
Hygienické a čistiace potreby341/201920190278SOLUS Košice s.r.o.Gagarinovo námestie 5,
040 12 Košice
365983303270,9€28.10.201912.11.201911.11.2019122/2019
Zasklenie okna342/192019003Dušan Kolesár DUKOSOpatovská 46,
040 01 Košice
1077690799,6€29.10.201901.11.201911.11.2019131/2019
Polohovateľná posteľ-Nadácia SPP343/191902943INVIRAPaličkova 75/2,
709 00 Nová Ves
29446287550€30.10.201912.11.201911.11.2019133/2019
Audítorske služby344/1926190051Accept Audit ConsultingBaštová 38,
080 01 Prešov
31709117720€31.10.201904.11.201911.11.2019Zmluva o dielo zo dňa 22.05.2009
Náradie - Údržba345/192193807CEZEMAJužná trieda 52,
040 01 Košice
31667571536,89€31.10.201908.11.201911.11.2019134/2019
Materiál - aktivity KC346/191903020347Epifany - Mydlový svetPartizánska 787/9,
911 01 Trenčín
4826165350,61€31.10.201907.11.201911.11.2019132/2019
Servisné služby 10/19347/192019111020POLYREM s.r.o.Pod Horou 24,
040 16 Košice
47187417696€31.10.201919.11.201911.11.2019PSC/135/2018
Dodávka a distribúcia elektriny - Adlerova 4348/1972944418171VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376783,36€31.10.201922.11.201911.11.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny - Adlerova 4349/197294522397VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
44483767208,8€31.10.201922.11.201911.11.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny - Adlerova 4350/197293127187VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 košice
4448376762,83€31.10.201922.11.201911.11.2019PSC/47/2017
Vodné, stočné-fin.vyúčtovanie 12.10.19-31.10.19351/192310056449VVS a.s.Komenského 50,
042 48 Košice
3657046027,88€31.10.201921.11.201911.11.2019PSC/16/2016
Ochrana majetku PCO 10/2019352/192019/627VEL Security a.s.Hlavná 9,
952 01 Vráble
3652955912€31.10.201907.12.201922.11.2019PSC/161/2017
Nájom nebytových priestorov JT27/pr.4FDZ/2019/1271222270401Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868476,86€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/7/2018
Nájom nebytového priestoru JT27-pr.2FDZ/2019/128122227A201Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868476,86€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/7/2018
Nájom nebytového priestoru-Adlerova 4FDz/2019/1290544042140Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/9/2017
Nájom nebytového priestoru-Adlerova 4FDZ/2019/1300544042350Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868457,8€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/94/2016
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4FDZ/2019/131544045240Bytový podnika mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
445186843677,72€05.11.201905.11.201925.11.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 20.12.2013
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4FDZ/2019/132544041860Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868457,8€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/94/2016
Nájom nebytového priestoru, Löfflerova 2,KEFDZ/2019/1336160707519Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košic
445186841309,5€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/162/2017
Nájom nebytových priestorov - Löfflerova 2, garážFDZ/2019/13461607712819Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košce
4451868470,9€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/164/2018
Nájom nebytového priestoru JT23FDZ/2019/1351222230010Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868473,78€05.11.201905.11.201925.11.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 173/NZ/NP/2010 zo dňa 24.10.2010
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4FDZ/2019/1360544041641Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4FDZ/2019/137054417401Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4FDZ/2019/138054404353Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684143,53€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4FDZ/2019/1390544043181Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 Košice
44518684143,53€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoru, Adlerova 4, pr. 520FDZ/2019/1400544045201Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
4451868492€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/20/2019
Nájom nebytového priestoruFDZ/2019/1416160703019Bytový podnik mesta KošiceJužné nábrežie 13,
042 19 Košice
44518684378,72€05.11.201905.11.201925.11.2019PSC/151/2019
Hlasové služby: Löfflerova 2, Adlerova 4, Pollova 18, JT23353/195531838992Orange Slovensko a.s.Metodova 8,
821 08 Bratislava
35697270299,78€04.11.201926.11.201925.11.2019PSC/52,163,164,165,167,168,175,177,180/2016,PSC/157/2017,PSC/4,5,49,56,136/2018
Výkon zodpovednej osoby 10/2019354/191019111839osobnyúdaj.skGarbiarska 5,
040 01 Košice
5052804146,8€04.11.201908.11.201925.11.2019PSC/162/2018
Dodávka plynu, Adlerova 4, KE355/198745467950SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
358152565€04.11.201915.11.201925.11.2019PSC/165/2017
Dodávka plynu, Adlerova 4, KE356/198745467955SPP a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€04.11.201915.11.201925.11.2019PSC/113/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4, KE357/198745467951SPP a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
358152569€04.11.201915.11.201925.11.2019PSC/166/2017
Dodávka plynu, Adlerova 4, KE358/198745467954SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€04.11.201915.11.201925.11.2019PSC/112/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4, KE359/198745467957SPP a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€04.11.201915.11.201926.11.2019PSC/114/2019
Dodávka plynu, Adlerova 4, KE360/198745467956SPP a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
3581525610€04.11.201915.11.201926.11.2019PSC/115/2019
Dodávka plynu CpD, Pollova 18, KE361/198745467947SPP a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256116€04.11.201915.11.201926.11.2019PSC/4/2016
Dodávka plynu, Adlerova 4, ZNB362/198745467941SPP a.s.Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256142€04.11.201915.11.201926.11.2019Zmluva o dodávke plynu zo dňa 30.01.2014
Dodávka a distribúcia elektriny, Útulok, Adlerova 4, KE363/197462569711VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376771€04.11.201915.11.201926.11.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny, CpD+ZNB364/197462569402VSE a.s.Mlynská 31,
042 19 Košice
44483767252€04.11.201915.11.201926.11.2019PSC/3/2016
Dodávka a distribúcia elektriny, Útulok365/197462570744VSE a.s.Mlynská 31,
042 19 Košice
4448376746€04.11.201915.11.201926.11.2019PSC/47/2017
Dodávka a distribúcia elektriny, JT 23366/197446403662VSE a.s.Mlynská 31,
042 19 Košice
4448376722€04.11.201915.11.201926.11.2019Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100694183C zo dňa 11.7.2005
Kamerový systém - doplnenie vrátnika - psychológia367/19FV18419EXIM SERVIS s.r.o.Komenského 4980/2,
080 01 Prešov
46967800884,75€05.11.201919.11.201926.11.2019Zmluva o poskytovaní tech. služby zo dňa 06.02.2008
Stravné lístky 4,50 e, 640 ks368/1906728-0178Edenred Slovakia s.r.o.Karadžičova 8,
820 15 Bratislava 215
313286952887,2€06.11.201906.11.201926.11.2019Zmluva o zabezpečení poskytovania strav. pre zamest. č. 7001543 zo dňa 02.10.2003
Licencia KUCHYNA 11/19-01/20369/192019460PROMYS Soft s.r.o.Nám. M.R.Štefánika 29B,
907 01 Myjava
3627684736€07.11.201915.11.201926.11.2019PSC/17/2016
Dodávka a distribúcia elektriny JT27370/197462570910VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
444837679€08.11.201915.11.201926.11.2019PSC/29/2018
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4, KE371/197462571259VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€08.11.201915.11.201925.11.2019PSC/103/2019
Dodávka a distribúcia elektriny Adlerova 4,KE372/197462571256VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€08.11.201915.11.201927.11.2019PSC/101/2019
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4, KE373/197462571257VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€08.11.201915.11.201927.11.2019PSC/102/2019
Dodávka a distribúcia elektriny, Adlerova 4, KE374/197462571258VSE a.s.Mlynská 31,
042 91 Košice
4448376750€08.11.201915.11.201927.11.2019PSC/100/2019
Vzdelávacie služby - 2 účastníci375/194191580EDOS-PEM s.r.o.Tematínska 4,
851 05 Bratislava
36287229138€15.11.201929.11.201927.11.2019135/2019
Materiál AČ UPSVaR376/192191644Dekor POINT s.r.o.Ľ. Štúra 20,
077 01 Kráľ. Chlmec
36831301114,95€18.11.201921.11.201927.11.2019136/2019
Pracovné lekárske prehliadky (PZS)377/19193260960Železničné zdravotníctvo KošiceMasarykova 9,
040 01 Košice
36582433768,9€18.11.201921.11.201927.11.2019PSC/15/2019
Pohotový spoločník personalistu aktualizácia378/191690833101-6-RNakladatelství FORUM spol. s r.o.Záhradnícka 46,
821 08 Bratislava
4649021389,82€20.11.201902.12.201927.11.2019142/2019
Individuálna a skupinová supervízia 14.11.2019379/1919072PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD.Lesík Delostrelcov 2809/10,
080 01 Prešov
51326850130€20.11.201929.11.201927.11.2019PSC/26/2019
Individuálna a skupinová supervízia 15.11.2019380/1919073PhDr. Slávko Poptrajanovski, PhD.Lesík delostrelcov 2809/1051326850130€20.11.201929.11.201927.11.2019PSC/26/2019
Poradca 2020 - zákony (predplatné)381/1986101041Poradca s.r.o.Pri Celulózke 40,
010 01 Žilina
3637127156,8€22.11.201928.11.201927.11.2019146/2019
Odvoz odpadu 10/2019382/19111912098KOSIT a.s.Rastislavova 98,
043 46 Košice
3620521426,16€22.11.201904.12.201927.11.2019PSC/132/2019
Poštové schránky 8ks, Adlerova 4, KE383/1921916189Kľučka s.r.o.Radoľa 454,
023 36 Radoľa
46433996100,8€25.11.201928.11.201927.11.2019140/2019
Záznamy z tohto roku boli nahrané formou PDF súboru (kliknite).

Comments are closed.