Oznámenie o zástupe na psychiatrickej ambulancii

Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že dňa 04.02.2021 je pre akútne prípady zabezpečené zastupovanie dočasnej neprítomnosti lekára MUDr. Alžbety Malejčikovej v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, príjmová psychiatrická ambulancia, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice a dňa 05.02.2021 je pre akútne prípady zabezpečené zastupovanie dočasnej neprítomnosti lekárov psychiatrov v Železničnej nemocnici,…

Viac

Oznámenie o zástupe na psychiatrickej ambulancii

Vážení pacienti,oznamujeme Vám, že dňa 23.12.2020je pre akútne prípady zabezpečené zastupovanie dočasnej neprítomnosti lekára MUDr. Alžbety Malejčikovejv Železničnej nemocnici, psychiatrická ambulancia, MUDr. Ivana Bučková, Masarykova 9, 040 01 Košice; a v dňoch od 28.12.2020 do 31.12.2020je pre akútne prípady zabezpečené zastupovaniedočasnej neprítomnosti lekárov psychiatrovv Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, príjmová psychiatrická…

Viac

Oznámenie o zástupe

Vážení pacienti, Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovolenky MUDr. Alžbety Malejčikovej v našej psychiatrickej ambulancii v dňoch od 17.08.2020 do 21.08.2020 je pre akútne prípady zabezpečené zastupovanie dočasnej neprítomnosti lekára v Železničnej nemocnici, psychiatrická ambulancia, MUDr. Ivana Bučková, Masarykova 9, 040 01 Košice Za pochopenie ďakujeme

Viac

Psychosociálne centrum aktuálne

Tešíme sa, že po období práce v obmedzenom režime, sme tu pre Vás k dispozícii osobne so všetkými poskytovanými službami.   V záujme udržania priaznivej situácie Vás naďalej prosíme o zodpovedný prístup a poskytovanie pravdivých a úplných informácií o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze. Taktiež odporúčame, aby ste sa na termíny stretnutí objednávali telefonicky a dodržiavali stanovený čas návštevy v ambulancii. Pred vstupom do priestorov…

Viac

Výberové konanie na pozíciu: Zdravotná sestra

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: ZDRAVOTNÁ SESTRA Kvalifikačné predpoklady:VŠ I. stupňa, ukončené úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie Náplň práce:· Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie.· Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v odbornej ambulancii vykonávaná sestrou;– vedie kompletnú zdravotnú dokumentáciu všetkých pacientov v…

Viac

Psychosociálne centrum aktuálne

Psychosociálne centrum aktuálne – Löfflerova 2, Košice V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 Psychosociálne centrum funguje v obmedzenom režime. Vstup do priestorov je povolený len s rúškom, následne je pri vstupe do ambulancií k dispozícii bezdotyková dezinfekcia rúk. Ambulancia klinickej psychológie aj Psychiatrická ambulancia pracuje v čiastočne zmenenom režime…

Viac

Výberové konanie na pozíciu: Sociálny pracovník Psychosociálneho centra

Náplň práce:– vykonávanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie,– realizácia poradenských a preventívnych programov,– práca na projektoch Psychosociálneho centra. Ponúkaný plat: Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 7. platová trieda / 2.stupeň od 810,50 Eur Druh pracovného pomeru:Pracovný pomer na dobu určitú. Miesto výkonu…

Viac

Výročná správa o činnosti PSC za rok 2019

Psychosociálne centrum Košice so sídlom na Löfflerovej 2 je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá na základe zriaďovateľskej listiny poskytuje občanom mesta Košice a jeho blízkeho okolia zdravotnú starostlivosť prostredníctvom ambulancie klinického psychológa a psychiatrickej ambulancie (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti) a viac druhov sociálnych služieb (Zákon č. 448/2008 Z….

Viac