Botanická záhrada nás inšpiruje

V rámci Poradne špecializovaného poradenstva momentálne prichádzajú najmä seniori, ale aj ľudia v produktívnom veku so zhoršeným zdravotným stavom, ktorí využívajú sociálne poradenstvo v prípadoch, kedy potrebujú pomoc s orientáciou v sociálnych službách, pri kompenzačných príspevkoch, pri riešení opatrovateľského príspevku a aktuálne aj ohľadom pomoci s porozumením vyúčtovaniu nákladov za užívanie bytu a možným nastavením do budúcna, aby bolo možné lepšie predchádzať nedoplatkom. Pripravuje sa spolupráca so Správou mestskej zelene v rámci projektovej aktivity – Príležitostné práce 2022. Ide o pomocné práce pre mestský podnik, vďaka ktorým si nízkopríjmové rodiny môžu zvýšiť príjem a zároveň splácať dlh za komunálny odpad či nájomné voči mestu Košice. Vďaka týmto aktivitám získajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré im pomôžu pri uplatnení na pracovnom trhu.

Komunitné centrum v rámci činnosti ako každý rok zorganizovalo Deň detí, tohto roku bolo hlavnou náplňou maľovanie masiek na tvár (čo v rámci rozsahu zúčastnených zabralo bezmála 4 hodiny), mamičky prispeli k atmosfére vynikajúcimi doma pečenými muffinmi a nechýbalo množstvo hier a zábavy. A okrem takej skvelej zábavy sme v minulom týždni stihli aj návštevu košickej Botanickej záhrady, ktorú sme následne v podobe krásnych motýľov preniesli na výkresy.  

Botanickú záhradu sa podarilo navštíviť aj klientom Denného stacionára, ktorým sa prehliadka motýľov tiež veľmi páčila a z tohto sýto-zeleného prostredia boli skutočne nadšení. V obklopení rastlín sa cítili tak dobre, že si kúsok tohto „raja“ chceli obnoviť aj v priestoroch Psychosociálneho centra, kde sa podujali k presádzaniu kvetov a vybudovaniu vlastnej malej záhradky, ktorá bude tešiť nielen klientov DS, návštevníkov centra, pacientov v psychologickej či psychiatrickej ambulancii, ale i zamestnancov PSC hádam až do neskorej jesene. Kvety a zeleň sme dostali od kolegov zo Správy mestskej zelene a tým aj oni prispeli ku skrášleniu spoločného zdieľaného priestoru na Löfflerovej 2. 

Comments are closed.