Rok 2020 slovom a číslom

Začiatkom roka 2020 všetko fungovalo ako hodinky. Možno nie ako tie švajčiarske, občas bolo potrebné kde tu niečo pomeniť, vylepšiť, ale svet bol normálny. Čo bude nasledovať v najbližších mesiacoch a čo všetko budeme musieť zvládnuť, sme si vtedy nevedeli ani predstaviť, no zvládli sme mnohé a môžeme teraz trochu bilancovať. Na psychologickej…

Viac

Linka vzájomnej pomoci pre seniorov

Situácia, v ktorej sa nachádzame, je náročná pre mnohých z nás. A čím dlhšie trvá, tým viac je vidieť potrebu pomoci špecifickým skupinám, ktoré nie sú schopné dostať sa samé z krízy, záťaže či samoty, ktoré sociálny dištanc a izolácia priniesli. Preto bola spustená nová služba pre seniorov – Linka vzájomnej pomoci. Pre všetkých seniorov,…

Viac

Oznámenie o zástupe na psychiatrickej ambulancii

Vážení pacienti,oznamujeme Vám, že dňa 23.12.2020je pre akútne prípady zabezpečené zastupovanie dočasnej neprítomnosti lekára MUDr. Alžbety Malejčikovejv Železničnej nemocnici, psychiatrická ambulancia, MUDr. Ivana Bučková, Masarykova 9, 040 01 Košice; a v dňoch od 28.12.2020 do 31.12.2020je pre akútne prípady zabezpečené zastupovaniedočasnej neprítomnosti lekárov psychiatrovv Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, príjmová psychiatrická…

Viac

Poďakovanie firme TAURIS a.s. a Ryba s.r.o.

Nádherný vianočný čas,  aj napriek všetkým strastiam dnešnej doby, zažívame v Psychosociálnom centre Košice. Opäť sa pred našou bránou pristavilo veľké mraziarenské auto, z ktorého povyskakovali srdeční páni a usmievavý pán Ivan Treľo z firmy TAURIS GROUP a. s., Ryba Košice s.r.o.   Pripravili pre nás obrovské prekvapenie. Krabice plné mrazených výrobkov, zmrzliny, ale…

Viac

Výberové konanie na pozíciu: Zdravotná sestra

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: ZDRAVOTNÁ SESTRA Kvalifikačné predpoklady:VŠ I. stupňa, ukončené úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie Náplň práce:· Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie.· Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v odbornej ambulancii vykonávaná sestrou;– vedie kompletnú zdravotnú dokumentáciu všetkých pacientov v…

Viac

Psychosociálne centrum aktuálne

Psychosociálne centrum aktuálne – Löfflerova 2, Košice V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 Psychosociálne centrum funguje v obmedzenom režime. Vstup do priestorov je povolený len s rúškom, následne je pri vstupe do ambulancií k dispozícii bezdotyková dezinfekcia rúk. Ambulancia klinickej psychológie aj Psychiatrická ambulancia pracuje v čiastočne zmenenom režime…

Viac

Vianočný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia Psychosociálneho centra

Tento rok sa niesol v duchu 25. výročia vzniku Psychosociálneho centra. Krásnou bodkou bol Vianočný koncert 02. decembra 2019. Vďaka podpore Evanjelického cirkevného zboru a. v. sme mohli zažiť neopakovateľnú atmosféru Evanjelického kostola na Mlynskej 23 v Košiciach. K zážitku prispeli: Šikovné deti zo spevokolu Muškátiky pri Evanjelickej materskej škole…

Viac