Aktuálne v PSC

V minulom týždni sa klienti Denného stacionára vydali na turistický výlet na Hrešnú. Napriek premenlivému počasiu turistický deň považujeme za veľmi vydarený. Ďalší deň niektorí zo zúčastnených cítili v nohách nachodené kilometre, čo im však nevadilo, pretože boli šťastní, že úspešne zvládli výlet. 

Zároveň sa úspešne ukončil tretí turnus príležitostných prác, ktoré boli realizované pre Správu mestskej zelene v Košiciach. Zapojených bolo 6 pracovníkov, ktorí odpracovali dokopy 172 hodín a pomohli k skrášleniu mestských parkov a chodníkov v našom meste. Touto činnosťou si zvýšili svoj príjem a zároveň upevňovali svoje pracovné zručnosti a návyky.  

Comments are closed.