Aktuálne PSC v skratke

Dňa 04.05.2022 mali klienti Denného stacionára Včielka možnosť prezentovať svoje talenty v Historickej radnici na podujatí Úsmevy pre Košice. Vystúpili s niekoľkými piesňami v sprievode gitary a tiež s autorskými básňami jednej z našich klientok. Príjemnú atmosféru radnice si s chuťou užili a odmenou im bola radosť publika, no aj návšteva cukrárne po skončení predstavenia, kde si spolu mohli vymeniť radostné dojmy zo všetkých vystúpení.

V minulom týždni je aktivita vysoká ako vždy aj v zariadeniach na Adlerovej, kde sa okrem pravidelných činností ako sú varenie či sedenie so psychológom aktuálne chystá aj posedenie ku Dňu matiek, ktoré si tú milú pozornosť iste zaslúžia.

A nezaháľajú ani zamestnanci, ktorí absolvovali školenie z Červeného kríža, čím si zlepšili svoju orientáciu ohľadom 1. pomoci a budú tak môcť vďaka zvýšeniu odbornosti opäť čerstvo šíriť osvetu medzi klientmi a mať väčší pocit istoty vo svojom konaní, keď to bude niekto potrebovať. Ďalšia časť zamestnancov sa zúčastnila školenia, ktorého lektorkou bola PhDr. Iveta Jonášová, PhD. v oblasti krízovej intervencie zameranej na psychickú prvú pomoc v krízových situáciách. Zamestnanci si okrem zlepšenia prehľadu odbornej stránky vyskúšali aj praktické nácviky využitia metód a techník v krízových situáciách. 

Comments are closed.