Aktuálne opatrenia v Psychosociálnom centre v súvislosti s COVID-19

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, je potrebné dodržiavať v priestoroch Psychosociálneho centra nasledovné hygienické a protiepidemiologické opatrenia: 

  •  Hygienické opatrenia – nosenie rúška v priestoroch Psychosociálneho centra,  pravidelná dezinfekcia rúk, dodržiavanie stanovených odstupov 
  • Každému klientovi, pacientovi, sprevádzajúcej osobe alebo inej fyzickej osobe, ktorá vstúpi do priestorov zariadenia, bude povinne meraná telesná teplota 
  • Prosíme klientov, aby pravdivo informovali personál PSC ohľadom svojho zdravotného stavu a cestovateľskej anamnézy, zároveň je každý povinný vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie v súvislosti so šírením COVID-19 (text čestného vyhlásenia nájdete nižšie) 
  • Taktiež prosíme, aby ste sa na termíny stretnutí objednávali telefonicky a dodržiavali stanovený čas návštevy v ambulancii 

Sme radi, že napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sme tu pre Vás k dispozícii osobne so všetkými poskytovanými službami. Záleží nám na ochrane Vášho aj nášho zdravia, preto Vás žiadame o dodržiavanie týchto opatrení a zodpovedný prístup. Základom je jednoduché dodržiavanie ROR (rúško-odstup-ruky/dezinfekcia).  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky (055/6719 359, 0918 538 735) alebo mailom na pscentrum@pscentrum.sk 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19: 

Ja, dole podpísaný/á…čestne vyhlasujem, 

  1. že som nebol/a v úzkom kontakte s osobami, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19,                          
  1. že nemám doteraz známe klinické príznaky ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hrdla alebo hlavy, príp. únava),                                 
  1. že mi nebol nariadený lekársky dohľad, zvýšený lekársky dozor alebo karanténa ako protiepidemické karanténne opatrenie, 
  1. že som v posledných 14 dňoch nepricestoval/nepricestovala zo zahraničia, z rizikovej krajiny, ktorá je na zozname ÚVZ SR, 
  1. že som v posledných 14 dňoch nebol/nebola v kontakte s osobou zo zahraničia z rizikovej krajiny. 

Vyššie uvedené čestné vyhlásenie podávam ako klient/pacient Psychosociálneho centra za účelom obmedzenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 a prijatia protiepidemiologických opatrení v súlade s aktuálnym  usmernením hlavného hygienika SR zo dňa 28. 08. 2020. 

Ak ste v posledných 14 dňoch navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín, alebo si tým nie ste istý, zoznam menej rizikových krajín a jednoduchý návod ako postupovať nájdete tu: 

Comments are closed.