Aktuality v PSC

V uplynulom období bolo realizované maľovanie priestorov Psychosociálneho centra na Löfflerovej 2 z dôvodu zabezpečenia vyššieho komfortu pre klientov poskytovaných sociálnych a zdravotných ambulantných služieb a tiež zvýšenia štandardu pracovného prostredia pre zamestnancov.

Vo vynovených priestoroch Pobočky sociálneho poradenstva na Južnej triede 23 sa ukončilo tretie kolo vzdelávania pre zamestnancov mesta Košice, ktorého ústrednou témou bolo Vyhorenie a ako mu predchádzať. Odborné zastrešenie vzdelávania poskytla psychologička PhDr. Judita Šárik Szilágyová.

Klienti Denného stacionára Včielka si v tomto týždni naplánovali potulky mestom Košice, navštívili Miklušovu väznicu a v rámci odborného výkladu sa dozvedeli viac o histórii Košíc. Nenechali si ujsť ani deň otvorených dverí na Škole umeleckého priemyslu, kde mohli vidieť rôzne spektrum diel z tvorby študentov a nabrali inšpiráciu do vlastnej činnosti v stacionári, ktorej sa aktívne venujú.

Psychosociálne centrum je zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá pod záštitou Implementačnej agentúry a v tomto týždni prebehlo výberové konanie na pozície Odborného manažéra KC a Komunitného pracovníka KC. Všetky platy zamestnancov Komunitného centra budú refundované Implementačnou agentúrou.

Comments are closed.