Manžérske zručnosti (vedenie a motivácia)

Obsah kurzu: Roly manažéra. Manažéri orientovaní na výkon. Manažéri orientovaní na ľudí. Štýly vedenia. Výber a uplatnenie vhodného štýlu vedenia podľa druhu úloh, jeho pôsobenia na jednotlivcov, na tím. Zručnosti potrebné k dosiahnutiu požadovaného štýlu vedenia podriadených. Čo je motivácia a kedy funguje. Cielená a účinná motivácia pracovníkov, motivačné faktory v praxi – motivátory a demotivátori. Moderné metódy vedenia ľudí – koučing, mentoring, tútoring. Cieľom je naučiť účastníkov školenia využívať najvhodnejšie metódy vedenia podriadených zamestnancov, zdokonaliť ich manažérske zručnosti.
Časový rozsah: 2 dni 8-10 hodín
Počet účastníkov v skupine: 6-12

Comments are closed.