Vedenie a budovanie tímov

Obsah kurzu:Tím versus skupina. Formovanie tímu (časové obdobie, zvolenie si kritérií, veľkosť tímu, výber členov tímu, vytváranie tímu). Faktory ovplyvňujúce skupinový vývoj. Skupinová práca. Štruktúra tímu, tímové roly a pozície. Dynamika tímu. Tímová komunikácia. Tímové myslenie. Upevňovanie tímu. Odmeňovanie v tíme. Nevýhody tímovej práce. Efektívne vedenie pracovného tímu. Osobnosť vedúceho tímu.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12

Comments are closed.