Vedenie pracovného tímu – tímová spolupráca

Obsah kurzu: Osobnosť manažéra. Štýly riadenia – identifikácia vlastného manažérskeho štýlu. Manažér a líder. Formovanie skupiny (časové obdobie, zvolenie si kritérií, veľkosť tímu, výber členov tímu, vytváranie tímu). Faktory ovplyvňujúce skupinový vývoj. Skupinová práca. Štruktúra tímu, tímové roly a pozície. Dynamika tímu. Tímová komunikácia. Tímové myslenie. Upevňovanie tímu. Odmeňovanie v tíme. Nevýhody tímovej práce. Tím vs. skupina. Efektívne vedenie pracovného tímu. Stanovovanie si cieľov. Plánovanie úloh a riadenie času.
Časový rozsah: 2 dni, 6 – 10 hodín
Počet účastníkov v skupine: 6-12

Comments are closed.