Prezentačné zručnosti

Obsah kurzu:Typy prezentácií, metódy vzdelávania dospelých. Príprava prezentácie – predpríprava, realizácia, vyhodnotenie prezentácie. Vizuálna a technická stránka prezentácie. Optimalizácia osobného prejavu prezentéra. Nadviazanie kontaktu s poslucháčmi. Verbálna a neverbálna komunikácia, nácvik a videotréning. Práca s trémou.
Časový rozsah: 1 – 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 8-10

Comments are closed.