Podporné stretnutia pre opatrovateľky na uľahčenie zvládania opatrovania chorých a postihnutých s možnosťou aj individuálnej konzultácie

Tématické okruhy:

 • Osvojenie komunikačných zručností medzi opatrovateľom a klientom
 • Konflikty a spôsoby ich riešenia
 • Stres a jeho vplyv na prácu
 • Depresia a ako ju zvládať
 • Ako využiť asertívne správanie voči klientovi a jeho rodine
 • Vyhorenie v našom živote a ako sa mu brániť
 • Starnutie a staroba – zmeny správania a prežívania
 • Demencia a jej prejavy
 • Alzheimer – možnosti prístupu k chorému
 • Pamäť – ako si ju zachovať a trénovať
 • Násilie a šikanovanie v rodine a jeho zvládnutie
 • Prístup k umierajúcemu a postoj k smrti
 • Paliatívna starostlivosť
 • Rady pre opatrovateľky od prvej komunikácie po starostlivosť o seba
 • Možnosť podľa potreby aktualizovať témy

Cieľová skupina: Opatrovatelia, alebo príbuzní, ktorí poskytujú starostlivosť svojím chorým a postihnutým rodinným príslušníkom.
Cieľ: Pomôcť zorientovať sa v problematike opatrovania (ošetrovania) chorých a postihnutých v domácom aj v zdravotníckom prostredí, hlavne z pohľadu psychologickej starostlivosti a s využitím najvhodnejšieho prístupu, komunikácie a spôsobu riešenia rôznych situácií. Možnosť individuálnych psychoterapeutických stretnutí podľa dohovoru.

Miesto realizácie: Južná trieda 23, 040 01 Košice (zmena miesta po vzájomnej dohode)

Časový rozsah:
Každá téma realizovaná v časovom rozpätí  4 – 6 hodín.
Počet účastníkov v skupine  6 -12

Comments are closed.