Organizácia času a time management

Obsah kurzu:Subjektívne vnímanie času. Ciele a ich správna formulácia, typy cieľov. Ciele a motivácia, ciele versus priania. Manažment pracovných činností. Účinnosť a účelnosť pracovných úloh. Plánovanie času a pracovných úloh. Eisenhowerov princíp prioritizácie úloh. Denný a týždenný plán úloh. Výkonnostná krivka. Zlodeji času a ich eliminácia.
Časový rozsah: 1 deň
Počet účastníkov v skupine: 10-12

Comments are closed.