Kurz psychohygieny a výcvik sebaobrany pre seniorov

Kurz je realizovaný v spolupráci s MÚ MČ JUH a Mestskou políciou.

Obsah: spoločné menovatele osobného ohrozenia (nepozornosť, citové vydieranie, agresivita, manipulácia) a spôsoby ochrany pred nimi. Nácvik vybraných asertívnych techník.

Comments are closed.