Komunikačné zručnosti

Obsah kurzu:Proces komunikácie. Verbálne a neverbálne aspekty komunikácie. Aktívne počúvanie. Práca so spätnou väzbou. Proklientsky prístup. Ako správne reagovať na námietky. Správanie, ktorému sa treba vyhnúť. Etika v komunikácii. Vhodné predstavenie. Riešenie vybraných komunikačných situácií. Zážitkové cvičenia a tréning. Cieľom je naučiť účastníkov školenia profesionálne a zákaznícky orientovanými technikami zvládať konfliktné a záťažové situácie v telefonických a osobných pohovoroch, naučiť účastníkov efektívne viesť rozhovor, precvičiť v rámci modelových situácií praktické komunikačné postupy.
Časový rozsah: 1 – 2 dni
Počet účastníkov v skupine: 10-12

Comments are closed.