2% z dane pre OZ Podané ruky

Psychosociálne centrum úzko spolupracuje s Občianskym združením Podané ruky, ktoré vzniklo v roku 2004. Spolupráca vznikla z nevyhnutnej potreby starostlivosti o duševné zdravie obyvateľov, ktoré je jednou zo základných hodnôt života. Spoločným cieľom oboch organizácií je práve táto myšlienka poskytovania pomoci všade tam, kde to nie je povinnosťou štátnej starostlivosti. Spoločne venujeme primeranú pozornosť duševnému a s ním spojenému sociálnemu zdraviu.

Identifikačné údaje prijímateľa potrebné k poukázaniu 2% z dane:

Názov: Podané ruky
IČO: 35562650

Vyhlásenie k poukázaniu 2% z dane nájdete tu na stiahnutie.

Viac informácií o Občianskom združení nájdete na našej stránke v Aktivitách – OZ Podané ruky.

Comments are closed.