Aktuálne:
Výberové konanie na pozíciu:
PROFESIONÁLNY RODIČ


Dýchajme Košicami

Projekt „Dýchajme Košicami“ je zameraný na cieľovú skupinu ľudí ohrozených správaním iných fyzických osôb, alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb (týraným matkám s deťmi) žijúcich v Zariadení núdzového bývania (ďalej len ZNB), Adlerova č. 4, Košice. Zámerom projektu je počas letných prázdnin poskytnúť a motivovať deti ako aj klientky/matky ZNB k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode namiesto vysedávania pred televízorom alebo počítačom. Často sa stáva, že samotné matky týchto detí vyrastali v prostredí chudobnom na sociálne podnety a tak im nie je prirodzené aktívne tráviť voľný čas s deťmi v prírode, či už na prechádzkach alebo realizovaním rôznych hier – voľnočasových aktivít. Sociálna situácia matkám v hmotnej núdzi, matkám hľadajúcich si prácu a starajúcich sa o viac detí, častokrát neumožňuje spolu so svojimi deťmi navštíviť a spoznať rôzne krásy Košíc a jeho okolia ako napr. ZOO Košice, vyhliadkovú vežu, botanickú záhradu a pod. Našim zámerom je vďaka projektu realizovať aktívne výlety so spoznávaním zaujímavých miest v Košiciach, pobytom v prírode a zvýšením environmentálneho povedomia u detí a zároveň aj u klientiek/matiek. Do projektu sa zapoja rôzni odborníci ako sociálni pracovníci ZNB a PSC, psychológovia a psychiatri PSC ako aj pracovníci Komunitného centra (KC). Projekt bude realizovaný počas mesiacov júl – september 2015 prostredníctvom 6 stretnutí a je podporený Fondom zdravia mesta Košice, n. f.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.