Aktuálne:
Výberové konanie na pozíciu:
PROFESIONÁLNY RODIČ


Domov dôchodcov

Formy spolupráce:

  • poskytovanie psychologických služieb
  • poskytovanie sociálneho poradenstva
  • odborná pomoc v odbore psychiatria
  • pravidelné skupinové arteterapeutické stretnutia (výroba rôznych umeleckých predmetov s cieľom zvyšovania manuálnych zručností, zvyšovania vlastných schopností a cvičením kognitívnych procesov obyvateľov domova dôchodcov)

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.