Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Zverejňované dokumenty
Register zmlúv, objednávok a faktúr obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a prijatých faktúr od 1.1.2011 podľa zákona 546/2010.

Zmluvy - rok 2018
Interné č.Externé č.Predmet:Dodávateľ:Adresa:Dátum platnosti:Dátum zverejn.:
PSC/1/201810/2018Darovacia zmluva č. 10/2018Nadácia U.S.Steel KošiceVstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice3.1.20188.1.2018
PSC/2/2018Zmluva o poskytnutí grantuČSOB nadáciaŽižkova 11, 811 02 Bratislava4.1.20188.1.2018
PSC/3/2018A11896002Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava9.1.201818.1.2018
PSC/4/2018A11893551Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava9.1.201818.1.2018
PSC/5/2018A11891180Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava9.1.201818.1.2018
PSC/7/201853/NZ/NP/2017Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/NZ/NP/2017Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice28.12.201722.1.2018
PSC/8/2018Zmluva o poskytovaní finančného príspevkuKošický samosprávny krajNám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice22.1.201824.1.2018
PSC/10/201810Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 7003SSAS000612Union zdravotná poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A, 821 02 Bratislava29.12.201726.1.2018
PSC/21/2018Ukončenie zmluvy o spolupráciAnna FerenczováUrbánková 49, 040 01 Košice26.1.201815.2.2018
PSC/22/2018 Dohoda a zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakovSúkromná stredná odborná školaBukovecká 17, 040 12 Košice15.2.2018
PSC/29/2018Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100694183S/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice13.2.201815.2.2018
PSC/30/2018Darovacia zmluvaSpoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako darKováčska 28, 040 01 Košice20.1.201819.2.2018
PSC/36/2018Dodatok č. 1 k zmluve č. 2016000547 o zverení hnuteľného majetku mesta KE do správyMesto KošiceTr. SNP 48/A, 040 01 Košice16.2.20185.3.2018
PSC/37/2018Dodatok č. 20 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava30.1.20188.3.2018
PSC/38/2018Dodatok k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby služby Pevný internet DSLOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava5.3.20188.3.2018
PSC/39/2018Dohoda o vzájomnej spolupráciDetský domov - ZEM DETÍ - Košice, n.o.Muškátová 598/8, 040 22 Turňa nad Bodvou1.2.20188.3.2018
PSC/40/2018Dodatok č. 2 k zmluve č. 2014000595 o zverení hnuteľného majetku mesta Košice do správyMesto KošiceTr. SNP 48/A, 040 11 Košice20.2.20188.3.2018
PSC/45/2018Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuMesto KošiceTr. SNP 48/A, 040 11 Košice13.3.201814.3.2018
PSC/46/2018Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuMesto KošiceTr. SNP 48/A, 040 11 Košice13.3.201816.3.2018
PSC/47/2018Zmluva o bežnom účtePrima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina20.3.201820.3.2018
PSC/48/2018Zmluva o bežnom účtePrima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina20.3.201820.3.2018
PSC/49/2018A12079853Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava14.3.201827.3.2018
PSC/50/2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava14.3.201827.3.2018
PSC/56/2018A12099962Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenieOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava21.3.201810.4.2018
PSC/57/2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava21.3.201810.4.2018
PSC/58/20187/2018Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2018Fond zdravia Mesta Košice, n.f.Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice11.4.201811.4.2018
PSC/59/2018Dohoda o zamestnávaní občanov na príležitostné práceSpráva mestskej zelene v KošiciachRastislavova 79, 040 01 Košice11.4.201813.4.2018
PSC/61/2018Dodatok č. 21 k Zmluve č. 43SKOM002811Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava27.3.201827.4.2018
PSC/62/2018Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 08.01.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava30.04.201802.05.2018
PSC/63/2018Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.12.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava30.04.201802.05.2018
PSC/64/2018Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.12.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava30.04.201802.05.2018
PSC/65/2018Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 24.01.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava30.04.201802.05.2018
PSC/72/2018Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantuČSOB nadáciaŽižkova 11, 811 02 Bratislava20.04.201809.05.2018
PSC/78/2018Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní finančného príspevkuKošický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice10.05.201811.05.2018
PSC/79/2018Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov a zabezpečení poskytovania sociálnej službyKošický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice10.05.201811.05.2018
PSC/83/2018Dodatok č. 4 ku zmluve č. 40280629SOFTIP, a.s.Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava24.04.201822.05.2018
PSC/85/2018Dodatok č. 12 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78SSAS039812Dôvera zdravotná poisťovňa, a.sEinsteinova 25, 851 01 Bratislava21.05.201825.05.2018Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.