Aktuálne:
Výberové konanie na pozíciu:
PROFESIONÁLNY RODIČ


Zverejňované dokumenty
Register výziev na predloženie ponúk a verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzvy - 2016
vyzva-sprava-it.pdf
Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.