Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbumeAutorské čítanie v dennom stacionári

Marec v dennom stacionári sa niesol hlavne v duchu príprav na Veľkonočné sviatky. Priestory Psychosociálneho centra sme vyzdobili a nevedeli sme sa už dočkať príchodu teplých a slnečných dní a voňavého vzduchu prichádzajúcej jari.

Marec je však známy aj ako „mesiac knihy“, čo sme si s klientmi denného stacionára taktiež pripomenuli. Pri tejto príležitosti sme privítali našu šikovnú kolegyňu Danku Leškovú, ktorá k nám prišla s novou, čerstvo vydanou zbierkou básní. Túto knižku si sama navrhla, ilustrovala aj vydala. V jej básňach sa s nami podelila o svoje myšlienky, dojmy a postrehy. Sú to básne zo života, básne pozitívne, ako je aj ich autorka. Dotkli sa každého prítomného a podnietili témy na diskusiu v skupine. Niektorí sa v nich našli, akoby to písali sami, ďalší už premýšľali ako básne zhudobniť. Danka nás inšpirovala ku vlastnej tvorbe, a to nie len literárnej, ale aj hudobnej a výtvarnej. Zároveň sme sa dozvedeli aj proces, ktorým si musí knižka prejsť od úvodného výberu obsahu, cez grafickú úpravu až po samotnú tlač. S klientmi sme tak mali možnosť vidieť ako dlhodobá, trpezlivá práca a venovanie sa tomu, čo majú radi, prinesie aj svoje výsledky, dobrý pocit a radosť.

Ďakujeme Danke za takúto prínosnú besedu, bolo nám potešením byť jej prvým publikom pri čítaní a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. Radosť nám tiež robí jej zbierka „Daj si so mnou kávu“ v našej stacionárnej knižnici, kde máme možnosť si v nej každý deň listovať a čítať.

Fotografie z tejto aktivity si môžete pozrieť tu.
Klubovňa FORESTA GUMPA

V septembri 2017 sme sa zapojili do ČSOB Zamestnaneckého grantového programu 2017/2018, vďaka ktorému sa nám podarilo získať financie pre projekt Klubovňa FORESTA GUMPA – multifunkčný priestor pre podporu zdravého životného štýlu komunitného centra. Vďaka ČSOB nadácií a dobrovoľnej účasti zamestnancov Psychosociálneho centra sme zrekonštruovali skladový priestor a premenili ho tak na úžasné miesto pre veľkých aj malých. Od decembra minulého roku sme spoločným úsilím vypratali a vyčistili skladový priestor v suteréne budovy. Za pomoci Bytového podniku Mesta Košíc, ktorý nám vymenil staré okná za nové, naša „Klubovňa“ zrazu dostávala nový nádych. Hnala nás predstava nového, čistého a útulného priestoru pre organizovanie našich spoločných aktivít.A tak sme si od januára obliekali svoje „pracovné odevy“, a začali maľovať, natierať, tapetovať….uf… ani sa nezdá, aký kus práce máme za sebou. Klientky Komunitného centra nám pomáhali, a spoločne sa nám podarilo snáď nemožné - slávnostné OTVORENIE Klubovne Foresta Gumpa dňa 24.2.2018.V úvodných slovách pani riaditeľka Psychosociálneho centra Mgr. Beáta Horváthová a vedúci sociálneho úseku Mgr. Ľubomír Soľák, otvorili tento slávnostný deň, na ktorom privítali najmä zamestnanca ČSOB Mateja Grajciara, a všetkých zúčastnených. Pani riaditeľka poďakovala Nadácii ČSOB, ale taktiež aj Bytovému podniku Mesta Košice, a samozrejme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto projekte. Po úvodných slovách pani riaditeľka prestrihla červenú pásku


...a… všetci mohli vstúpiť do našej čarovnej Klubovne.Deti si na tento deň prichystali malé vystúpenie, po ktorom sa už len jedlo, zabávalo, smialo, tešilo…. Spoločnými hrami, kreslením, hodom loptičkou na terč, alebo maľovaním na tvár sme postupne strávili nádherné spoločné chvíle. K občerstveniu, ktoré pripravilo Psychosociálne centrum prispeli aj mamičky chutnými koláčmi. Účastníci otvorenia sa mohli zapojiť do „tomboly, a ten na koho sa usmialo šťastie sa tešil z rôznych výhier. V závere deti rozbili našu „Piňatu“, a každé dieťa odchádzalo z otvorenia s plnými rúčkami sladkostí...ale najmä s úsmevom na tvári.Ďalšie fotografie z otvorenia Klubovne Foresta Gumpa si môžete pozrieť tu.
Medzinárodný deň žien v Komunitnom centre

Aj v Komunitnom centre sme oslávili Medzinárodný deň žien. Samotnej oslave predchádzala aktivita pre deti, s ktorými sme spoločne vyrábali papierové kytičky pre ich mamičky, babičky i tetušky. Každé dieťa najprv nakreslilo na papier vázu a stonky kvetov a potom sme spoločnými silami vytvarovali papierové kvetinky. Tieto výtvory určite potešili každú obdarovanú ženu.

Dňa 8.3.2018 sme potom pozvali všetky klientky do Komunitného centra na prijemné posedenie v kruhu úžasných žien. Atmosféra bola priateľská a zábavná. Spoločne sme sa uvoľnili a náš smiech bolo určite počuť po celej budove. Aj samotný vedúci zariadenia nám ženám prišiel povedať niekoľko pekných slov k nášmu sviatku. Samozrejme, že na posedení nechýbalo sladké či slané pohostenie ku káve i čaju. Každá žena bola obdarovaná ružičkou a tak všetci z našej malej oslavy odchádzali s úsmevom.

Fotografie z aktivít si môžete pozrieť tu.
Fašiangy v stacionári

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Ich atmosféru sme si tento rok priniesli aj do nášho stacionára, a to pomocou rôznych aktivít. Rozprávali sme sa a čítali o tradíciách a histórii fašiangov, taktiež sme sa učili piecť tradičné fánky, na ktorých si pochutnali nie len klienti, ale aj zamestnanci Psychosociálneho centra. Toto obdobie zábavy a radosti sme zavŕšili, ako inak, karnevalom. V rámci kreatívnej činnosti sme tvorili masky a výzdobu. Napiekli sme koláče a spevom sa predviedli všetkým, ktorí nás v ten deň navštívili. Po dobrom jedle a maškrtách nasledovalo ďalšie kolo spevu a tanca. Veselá atmosféra nám vyčarila úsmevy na perách a v našom kolektíve zamestnancov a klientov sme sa cítili veľmi dobre a fašiangovo.Naša fotogaléria Vám túto atmosféru a masky priblíži.Výberové konanie

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia, prax sa nevyžaduje. Výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa regiónu, a to - maďarský, rómsky, rusínsky a pod.

Náplň práce:
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

 • vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,
 • aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,
 • aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
 • poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
 • realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
 • participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,
 • spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,
 • spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa.

Ponúkaný plat:
V zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zaradenie do platového stupňa podľa započítanej praxe.

Druh pracovného pomeru:
TPP na dobu určitú , pracovný úväzok 1,0 (37,5 hod./týždeň).

Miesto výkonu práce:
Krízové stredisko, ul. Pollova 18, 040 18 Košice-Krásna

Termín nástupu:
apríl 2018

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, hodnotová orientácia, zodpovednosť.

  Požadované doklady pre výberové konanie:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 • životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25.03.2018

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk s predmetom: Výberové konanie - Psychológ v KS. Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 055/6719 358, 0948 191 167.


Pracovná pozícia vzniká v rámci v rámci „Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“. Informácie k výberovému konaniu na stiahnutie:
Výberové konanie: PSYCHOLÓG v krízovom stredisku


Psychosociálne centrum súčasťou siete špecializovaných poradcov Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj vytvoril sieť špecializovaných poradcov, ktorú pravidelne aktualizuje, s dôrazom na efektívnejšie a dostupnejšie využívanie poradenských služieb rôznymi cieľovými skupinami v jednotlivých mikroregiónoch.
Od januára 2018 sa Psychosociálne centrum stalo súčasťou tejto siete na základe schváleného projektu v rámci Výzvy na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji.
Odbornú činnosť špecializovaného sociálneho poradenstva poskytuje vo svojich priestoroch na Južnej triede 23 v Košiciach aj na základe akreditácie MPSVR SR.
Hlavným cieľom odbornej činnosti je odhaliť príčiny vzniku, charakter a rozsah nepriaznivej situácie a problému klienta. V rámci poradenského procesu, ak je to možné, sa klientovi poskytne aj konkrétna odborná pomoc, cieľom ktorej je uľahčiť jeho kontakt so sociálnym prostredím a napomôcť tak k aktivizácii jeho vlastných kompetencií.
Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori a nezamestnaní občania.
Služba je poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. bez úhrady (bezplatne), čo má veľký význam najmä pre klientov, ktorí sú zdravotne alebo finančne oslabení.

Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj.

Schválená prevádzková doba k nahliadnutiu tu.
Návšteva Východoslovenského múzea

V piatok 2.2.2018 sme sa s Komunitním centrom vybrali na výstavu do Východoslovenského múzea v Košiciach. Naša sprievodkyňa nám porozprávala odkiaľ sa peniaze vzali a čo im predchádzalo, aké sú výhody papierových peňazí, čo je to účet, na čo slúži hypotéka či úver, čo je to úrok a mnohé ďalšie informácie zo sveta peňazí. To všetko sa malé i väčšie deti dozvedeli na interaktívnej výstave „Múdro sporiť a rozumne míňať“. Jej ambíciou je vysvetliť deťom vo veku 5 až 14 rokov hravou a pútavou formou základné finančné pojmy, mechanizmy a zákonitosti sveta financií a materiálnych hodnôt.

Našim deťom sa táto výstava veľmi páčila a zaujala taktiež i dospelých. Všetci sme sa bavili a naučili sme sa kopec nových vecí. Naša úžasná sprievodkyňa nám ešte ako prekvapenie ukázala Košický zlatý poklad. To bol najmä pre deti veľký zážitok, hlavne kvôli samotnému trezoru.

Týmto sa chceme poďakovať Východoslovenskému múzeu za to, že nám umožnilo vstup zadarmo, kolegovi Tomášovi Morávkovi za pomoc pri vybavovaní vstupu a samozrejme výbornej sprievodkyni Mgr. Kataríne Ščerbanovskej.

Fotografie z exkurzie si môžete pozrieť tu.
Fašiangy v stacionári

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Ich atmosféru sme si tento rok priniesli aj do nášho stacionára, a to pomocou rôznych aktivít. Rozprávali sme sa a čítali o tradíciách a histórii fašiangov, taktiež sme sa učili piecť tradičné fánky, na ktorých si pochutnali nie len klienti, ale aj zamestnanci Psychosociálneho centra. Toto obdobie zábavy a radosti sme zavŕšili, ako inak, karnevalom. V rámci kreatívnej činnosti sme tvorili masky a výzdobu. Napiekli sme koláče a spevom sa predviedli všetkým, ktorí nás v ten deň navštívili. Po dobrom jedle a maškrtách nasledovalo ďalšie kolo spevu a tanca. Veselá atmosféra nám vyčarila úsmevy na perách a v našom kolektíve zamestnancov a klientov sme sa cítili veľmi dobre a fašiangovo.Naša fotogaléria Vám túto atmosféru a masky priblíži.Varíme spolu

V Komunitnom centre sme dňa 11.1.2018 zorganizovali aktivitu Varíme spolu. Uvarili sme si lahodný šošovicový prívarok na sladko. Klientky si rozdelili prácu a každý sa zapojil do prípravy rovnakým dielom. Využili sme šošovicu, ktorú klientky dostávajú v potravinových balíkoch. Často nám vraveli, že nevedia čo s tým a deti to nechcú jesť. Keď sme prívarok dovarili a následne ochutnávali, mal veľký úspech u každého. Klientky si hneď naplánovali kedy túto dobrotu uvaria doma deťom. Aktivitu „Varíme spolu“ robíme preto, aby sme klientom ukázali ako môžu pripraviť jednoduché jedlá z dostupných a lacných potravín, ktoré budú chutiť im aj deťom.Recept na šošovicový prívarok na sladko si môžete pozrieť tu.Psychosociálne centrum otvára pre pacientov s úzkostnými poruchami psychoterapeutickú skupinu vedenú formou Kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT)

Základné informácie:
Psychoterapeutická skupina s plánovaným otvorením v januári 2018 bude vedená ambulantnou formou s počtom členov 6-12, skupina je uzavretá. Jeden terapeutický blok sa skladá z 15 skupinových stretnutí, dĺžka stretnutí je 1,5 hodiny na báze 1 krát týždenne.
Skupina je realizovaná pod vedením dvoch psychológov: PhDr. Judita Šárik Szilágyiová (KBT), Mgr. Jana Tverďáková (Psychodynamická psychoterapia).

Kognitívna terapia sa zameriava na rozbor myšlienok a zmenu náhľadu na určitú situáciu, behaviorálna časť terapie sa sústredí na zmenu viditeľného správania, analýzu dôsledkov určitého typu správania. Zastrešujúcim cieľom skupinovej KBT psychoterapie je naučiť sa vnímať a vedome usmerňovať svoje prežívanie a správanie so zaistením dlhodobého efektu liečby.

Indikácie a kontraindikácie:

Psychoterapeutická skupina je určená pre pacientov trpiacich úzkostnými, úzkostne depresívnymi poruchami, špecifickými fóbiami, pre pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou, panickou poruchou, agorafóbiou, sociálna fóbiou, zmiešanou úzkostne depresívnou poruchou a obsedantne kompulzívnou poruchou.

Zvážiť je potrebné: závažnosť príznakov, komorbidita s inými poruchami, intelekt, ochota vychádzať s ostatnými členmi, vek.           

O zaradení pacienta do skupiny a zložení skupiny rozhoduje psychoterapeut. 

Ciele skupinovej psychoterapie: Porozumieť svojim ťažkostiam v rámci modelu KBT. Naučiť sa stanovovať reálne ciele. Uvedomovať  si a rozlišovať emócie, myšlienky, telesné reakcie a správanie. Identifikovať a pracovať so škodlivými postojmi, automatickými negatívnymi myšlienkami. Nahliadnuť na svoju osobnú minulosť a uvedomiť si vplyvy a udalosti, ktoré sa mohli podieľať na vzniku ťažkostí. Precvičiť si asertívne zručnosti. Exponovať sa situáciám, ktoré zúskostňujú a ktorým sa vyhýba.

Výhody skupinovej KBT (oproti individuálnej psychoterapii):

 • šetrí čas
 • učenie sa jeden od druhého
 • zjednodušenie nácviku sociálnych zručností
 • pomáha pacientom vytvoriť sociálnu sieť
 • vytvára motivujúce prostredie

Nevýhodou je plošnosť a neindividuálnosť terapeutických zásahov, čo je možné korigovať občasnými individuálnymi sedeniami. 

Skupinová psychoterapia je hradená zdravotnými poisťovňami. Liečba formou skupinovej psychoterapie je indikovaná psychiatrom resp. všeobecným lekárom.

Ježiško v Komunitnom centre 2017

V Komunitnom centre sme dňa 21.12.2017 zorganizovali aktivitu vďaka ktorej sme potešili detské dušičky i mamičky. Už od jesene sme zháňali sponzorov, ktorí by nakúpili pre deti nejaké vianočné darčeky. Mali sme šťastie a sponzorov sa nám podarilo zohnať. Detičky si už v mesiaci november napísali na listy pre Ježiška čo by chceli dostať na Vianoce pod stromček. Všetky listy sme starostlivo zaslali Ježiškovi a už ostávalo len čakať na deň D.

Pri príležitosti návštevy Ježiška sme vyzdobili skladový priestor v budove, kde sa nachádza Komunitné centrum. Postupne sme sa všetci zhromaždili a čoskoro bola miestnosť aj vestibul plný detí i dospelých. Pod stromčekom už čakalo plno darčekov a deťom hneď zasvietili očičká. A akcia sa mohla začať. Postupne sme rozdávali darčeky deťom, ktoré zakaždým prejavili úprimnú radosť. Keď boli všetky prítomné detičky obdarované, prišli na rad ich mamičky. Tie boli veľmi prekvapené, lebo nečakali, že aj na nich si Ježiško spomenie.

Atmosféra akcie bola čarovná. Sprevádzal ju smiech, detský jasot, zvuk trhania papiera a občas aj nejaké vtipné situácie. Aj samotní sponzori boli dojatí a spokojní. Sponzorov sme ešte obdarovali malými darčekmi, ktoré sme vyrábali v Komunitnom centre a plagátmi, ktoré pre Ježiška vyrobili deti.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám na Vianoce 2017 pomohli urobiť radosť detičkám i dospelým, ktorí to majú v živote ťažké. Ďakujeme spoločnostiam Lidl, Skanska a ManpowerGroup Slovensko s.r.o..

Ďalšie fotky z akcie si môžete pozrieť tu.Vianočné trhy 2017

Od začiatku novembra sme sa v Komunitnom centre pripravovali na charitatívny predaj výrobkov vo vianočnom stánku U.S. Steel. S klientmi a deťmi sme vyrábali rôzne vianočné dekorácie, ktoré sme potom ponúkali na vianočnom trhu ľuďom za dobrovoľný príspevok. Vyrábali sme napr. sviečky, ozdobné stromčeky a šišky, obrazy s anjelmi, medovníky, svietniky a pod. Stánok bol plný krásnych vecí aj vďaka dennému stacionáru Včielka.

Dňa 14.12.2017 prišiel náš čas, aby sme prezentovali naše výrobky dobrým ľuďom. Pri predaji nám pomáhali aj deti a klientky, ktoré sa podieľali aj na výrobe samotných vianočných dekorácií. Atmosféra v stánku bola čarovná. Spievali sme si, tancovali a zabávali sa. Nie len dospelých, ale aj deti táto akcia veľmi bavila a z detí sa zároveň vykľuli veľmi dobrí predajcovia. Zo stánku sa výrobky rýchlo míňali a ľudia boli veľmi štedrí. Nakoniec z výrobkov ostalo len zopár drobností a to nás veľmi teší.

Ďakujeme všetkým, ktorí si od nás nejaký výrobok kúpili a tým aj prispeli na činnosť Psychosociálneho centra. Zároveň ďakujeme spoločnosti U.S. Steel za túto možnosť.

Rôzne fotky z výroby vianočných dekorácií a zo samotného predaja si môžete pozrieť tu.Mikuláš 2017

V stredu 6.12.2017 navštívil Komunitné centrum vzácny hosť. Pre túto príležitosť sme vyzdobili skladový priestor, aby sme mali dosť miesta pre všetkých. Postupne sa miestnosť začala napĺňať deťmi a ich mamičkami. Keď nás už bolo dostatočné množstvo privolávali sme spoločne Mikuláša: „Mikuláš príď medzi nás!“. A Mikuláš nás počul. Keď vošiel do miestnosti, všetky deti sa hneď rozjasnili a výskali radosťou. Postupne chodili k Mikulášovi a potešili ho básničkou či pesničkou. Každé dieťa dostalo balíček sladkostí a ovocia. Na záver kto chcel mohol sa s Mikulášom odfotiť. Jeho návšteva nás všetkých tak potešila, že sme ho ani nechceli pustiť preč. Nakoniec však musel ísť ďalej, aby mohol potešiť aj iné deti.

Ďalšie fotky z návštevy Mikuláša si môžete pozrieť tu.Prispeli sme k rekordu

V tomto roku sme sa s denným stacionárom už po tretíkrát zapojili do zaujímavej akcie organizovanej Východoslovenským múzeom v Košiciach. Po súťaži Cisárovnej nové šaty a tvorivých dielňach, kedy sme maľovali s košickým maliarom Collinásym, sme tento raz prijali výzvu prispieť svojou kreatívnou činnosťou ku pokusu o slovenský rekord. V tomto prípade išlo o výtvarné práce na tému „bocian“. A keďže s našimi klientmi vítame takéto nápady s otvorenou náručou a tešíme sa, keď naša činnosť v stacionári môže mať aj širšie využitie, chytili sme sa štetcov, farieb a hliny a pustili sa do práce. Zo starej deky a kartónu sme vyrobili veľké plátno, ktoré nám poskytlo priestor pre naše nápady. Vždy máme radosť, keď vieme využiť aj staré či nepotrebné veci a vdýchnuť im nový život. Ďalej to už išlo rýchlo. Niektorí klienti vytvorili krásne bociany z hliny, ďalší maľovali na plátno. Výsledok našej práce si môžete pozrieť vo fotogalérii. Naše dielo sme v lete odovzdali do Východoslovenského múzea a čakali sme na ohlasy a výsledok našej práce. Padne rekord alebo nepadne? Zapojí sa široká verejnosť, školy? A v akom počte? Z výsledku sme boli milo prekvapení. Prekonal sa slovenský rekord z roku 2014 a nazbieralo sa neuveriteľných 3919 výtvarných prác na tému „ bocian “. Všetky tieto práce sú súčasťou výstavy Môj sused bocian na Hviezdoslavovej ulici, ktorá trvá do konca tohto roka. Spoločnou návštevou tejto výstavy a po jej vzhliadnutí sme boli nadšení z toľkej kreativity a množstva nápadov. Potešilo nás, keď sa medzi toľkými bocianmi vynímal aj ten náš, pre nás najkrajší.

Ďalšie fotky z akcie si môžete pozrieť tu.Anjelská kapustnicaVianočný stánok USSPíšeme Ježiškovi

V Komunitnom centre sme 29.11.2017 úspešne zorganizovali akciu s názvom Píšeme Ježiškovi. Táto predvianočná aktivita bola určená pre deti každého veku. Zúčastnili sa detičky z Krízového strediska Oceľová nádej, Zariadenia núdzové bývania pre týrané ženy s deťmi a Útulku z Adlerovej 4. Hneď od začiatku akcie k nám postupne chodili detičky a rýchlo sa zapájali do práce. Po chvíli už bolo Komunitné centrum plné detí. Ich prvou úlohou bolo aby každý napísal listy pre Ježiška, v ktorých mu prezradia čo by si želali pod stromček. Potom ku každému listu vyrobili vianočné ďakovné pohľadnice. Tieto pohľadnice dostane Ježiško s každým listom aby sa aj on mal z čoho radovať.

Keď už boli napísané listy a vyrobené všetky pohľadnice, rozdelili sme deti do viacerých skupín. Každá skupina mala za úlohu vytvoriť vianočný plagát. Tieto plagáty sú naším poďakovaním pre firmy, ktoré nás v tento vianočný čas podporili a zabezpečujú nám darčeky pre deti.

Komunitná aktivita sa úspešne podarila. Deti vytvorili rôzne zaujímavé diela a napísali krásne listy. Prijemnú atmosféru dotváral chichot a spev detí.

Týmto chceme poďakovať za podporu počas Vianoc partnerom Manpower, Lidl, Skanska, Martinus a Dráčik.

Ďalšie fotky z akcie si môžete pozrieť tu.Rádio Košice na tému "Depresia"

MUDr. Alžbeta Malejčíková, psychiatrička Psychosociálneho centra sa zúčastnila rozhovoru pre Rádio Košice na tému ,,Depresia". Celý rozhovor k danej téme si môžete prečítať na www.košiceonline.sk.

Zdroj:
https://www.kosiceonline.sk/v-roku-2020-bude-druhou-najcastejsou-pricinou-praceneschopnosti-depresia


Helloweenska párty v Komunitnom centre

Celý október sa v našom Komunitnom centre niesol v duchu blížiaceho Helloweenu. Keďže deti spolu s mamičkami o tomto sviatku veľa nevedeli, na spoločnej aktivite s názvom „Povedzme si o svojej kultúre“, sme im priblížili význam sviatku Všetkých svätých, a následne vysvetlili, odkiaľ sa u nás Helloween objavil. Názorov na tento magický večer je veľa. Nie všetky majú pozitívny charakter, avšak my sme sa nedali odradiť, a spoločne sme vymýšľali ako ho spoločne oslávime.

Chystali sme, lepili, vystrihovali rôzne masky, ozdoby. Mamičky pomáhali vyrezávať „tekvicové strašidlá“. Keďže veľa ľudí nevie, že z tekvice sa dajú variť rôzne chutné pokrmy, spolu s mamičkami sme si navarili tekvicovú polievku, ktorú sme ozdobili upečenými tekvicovými jadierkami.

A potom prišiel vytúžený deň D, a celé Komunitné centrum sa zmenilo na ríšu víl, škriatkov, princezien a iných „tvorov“. Mamičky nám upiekli Helloweenske mufinky pre detičky, takže naozaj každý priložil ako sa povie ruku k dielu. Radosť a úsmev na tvárach detí nás presvedčil, že tam kde je zábava, radosť a smiech, tam neexistuje strach ani zo strašidiel.

Ďalšie strašidelné fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.Escape Room pre deti

Dňa 20. Novembra 2017 sme sa z Komunitného centra vybrali spoločne s deťmi zo Zariadenia núdzového bývania pre týrané ženy s deťmi na veľké dobrodružstvo. Vďaka dňu otvorených dverí v TheRooms.eu sme mali možnosť zobrať zadarmo 5 detí na zážitkovú hru Escape Room. Ide o únikovú miestnosť v ktorej sme sa s naším tímom ocitli. Našou úlohou bolo z miestnosti uniknúť v časovom limite 70 minút. Do cesty nám prišli zaujímavé hádanky a hlavolamy, ktoré sme museli vyriešiť aby sme prešli rôzne úrovne hry a nakoniec z miestnosti unikli. Témou našej Escape Room boli Piráti z Karibiku. S našou družinou sme sa ocitli v časoch 18. storočia kde sme riešili najväčšie záhady Karibiku. Museli sme sa vyhýbať nástrahám Čiernej perly a nakoniec sa nám v čase 45 minút podarilo uniknúť pred diabolským vládcom morských hlbín.

Deti aj pracovníčky hra veľmi bavila a bol to pre nás všetkých výnimočný zážitok.

Ďakujeme TheRooms.eu za túto príležitosť.Zážitok z lesa – výlet očami klientky denného stacionára Valérie Kleitsovej
Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Je čarokrásna jeseň, je hriech nevyjsť na prechádzku a ostať v stacionári. Chceli sme využiť možno posledné októbrové slnečné počasie a vyšli sme spolu do Furčianskeho lesa. Prechádzali sme sa lesoparkom, zastavili sme sa pri náučnom chodníku, kde sme sa dozvedeli poznatky o Furči. Potom nás chvelo v telách a zachcelo sa nám zájsť do zákutí lesa na huby. Nazbierali sme podpinky a tešili sme sa z nich. Potom sme sa prešli ku ohnisku a poopekali sme špekačky, pookriala nás tá vôňa i naše chuťové poháriky. Popri opekaní sme si zacvičili, čo nám ponúklo lesné ihrisko s rôznymi prekážkami a priestorom pre pohyb. Zacvičili sme si „5 Tibeťanov“ a zahrali sa s lietajúcim tanierom. Po krásnom slnečnom a plne využitom dni sme sa pobrali domov unavení čerstvým vzduchom a aktivitami.

Atmosféru z lesoparku si môžete pozrieť vo fotogalérii.Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Dňa 9.11.2017 vyrazila skupina dobrovoľníkov spolu s farárom otcom Petrom Gombitom na štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu. Táto akcia chce upozorniť hlavne na problematiku chudoby a zapojiť sa mohol ktokoľvek. Na trase z Košíc do Vatikánu sa ku otcovi Petrovi Gombitovi pridali postupne rôzni jednotlivci aj skupiny, ktorí si miesto a dĺžku trasy určili podľa svojich vlastných možností a schopností. Takou dobrovoľnou bežkyňou je aj naša šikovná kolegyňa Slávka Lucskaiová, ktorá sa pridala ku štafete hneď na štarte v Košiciach a prispela svojou pozitívnou energiou na prvých 12km tohto dlhého behu. My z Psychosociálneho centra spolu s klientmi denného stacionára sme ju boli na štarte podporiť a užili sme si veselú atmosféru spoločne s otcom Petrom Gombitom, štafetovými bežcami aj ďalšími podporovateľmi tejto krásnej akcie. Všetkým bežcom držíme palce a dúfame, že hlavná myšlienka, a to upozorniť na problematiku chudoby a potreby pomáhať, sa dostane ku čo najväčšiemu počtu ľudí.

Fotografie z tohoto podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Deň duševného zdraviaVďaka verejnej zbierke „Dni nezábudiek 2017“ zrealizujeme projekt
Verejná zbierka "Dni nezábudiek 2017"
Psychosociálne centrum (člen Ligy za duševné zdravie SR) sa zapojilo 29. septembra až 3. októbra 2017 do celoslovenskej verejnej zbierky „Dni nezábudiek“, spolu s piatimi strednými školami. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za nezištnú pomoc počas zbierky, ale aj všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených modrou nezábudkou. Stali sa tak súčasťou spoločného cieľa ponúknuť kvalitnejšie služby ľuďom so skúsenosťou s duševnými poruchami a pomôcť im prinavrátiť ľudskú dôstojnosť. Študentom sa pod koordináciou Psychosociálneho centra v Košiciach podarilo vyzbierať sumu 613,03 EUR, z ktorej bude podporený pripravovaný projekt pre klientov denného stacionára v rámci organizačnej štruktúry mestskej príspevkovej organizácie.

Naša úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených nezábudkou.


Chladné počasie neodradilo dobrovoľníkov a tieto pokladničky ste mohli stretnúť v uliciach aj vďaka študentom a pedagogickému vedeniu košických stredných škôl:

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici,
Súkromná stredná odborná školy na Bukoveckej ulici,
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia na Požiarnickej ulici
Stredná odborná škola automobilová na Moldavskej ceste
a Športové gymnázium na Triede SNP

Aktívnych študentov stredných škôl Vám s hrdosťou predstavujeme v našej fotogalérii.
Výberové konanie

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené úplné SŠ vzdelanie – absolvovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Absolvovanie psychologického vyšetrenia.

Náplň práce:
Priama starostlivosť o deti pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti pre deti vo veku od 0 rokov, najmä fyzická a psychická starostlivosť o deti, hygienické návyky, saturácia základných fyzických a psychických potrieb detí, pomoc pri realizácii výchovno-vzdelávacích procesov, sledovanie zdravotného stavu a aktívne zabezpečenie domácej zdravotnej starostlivosti.

Ponúkaný plat:
Podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce § 118- §120

Druh pracovného pomeru:
PP na dobu určitú , pracovný úväzok 1,0 (37,5 hod./týždeň).

Miesto výkonu práce:
v domácom prostredí profesionálneho rodiča

Termín nástupu:
ihneď

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, hodnotová orientácia, zodpovednosť.

  Požadované doklady pre výberové konanie:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,
 • fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas partnera na výkon PR,
 • doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 03. 11. 2017

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk s predmetom: profesionálny rodič. Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 055/6719 358, Ing. Zuzana Madárová - 055/3813 666.


Informácie k výberovému konaniu na stiahnutie:
Výberové konanie: PROFESIONÁLNY RODIČ


Zbierka ku Dňom nezábudiekDeň Mestských podnikovMaľovali sme s majstrom Collinásym
Maľovali sme s majstrom Collinásym

Dňa 19. júla sme s klientmi denného stacionára opäť navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, tentokrát pri príležitosti výstavy košického maliara Juraja Collinásyho. Múzeum pripravilo tvorivú dielňu, vďaka ktorým sme umeleckú tvorbu nie len obdivovali, ale aj vyskúšali na vlastnej koži s pomocou šikovnej autorky tejto akcie. Tvorba majstra Collinásyho nás veľmi zaujala a inšpirovala.

V rámci tvorivej dielne sme mali príležitosť vybrať si konkrétne dielo a vyskúšať ho reprodukovať vlastnými silami, tiež si pomocou modernej techniky vytvoriť foto – koláž z našej tvorby na pamiatku. Tak isto ako autor obrazov, ani my sme sa nebáli farieb a kreslili s radosťou. S klientmi sme sa vďaka tomu mohli priblížiť k dielam o niečo bližšie a tvorbu v nádhernej budove múzea sme si veľmi užili.

Ďakujeme Východoslovenskému múzeu a jeho ústretovým zamestnancom za ďalší zaujímavý zážitok a už teraz sa tešíme nabudúce. Našu tvorbu si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Služby sociálno-právnej ochrany

Psychosociálne centrum rozširuje svoje služby o ďalšiu činnosť: vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov“. V rámci súčinnosti SPO bude realizovať činnosť poradensko – psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách ako nezdravotnícky úkon za úhradu, stanovenú v platnom cenníku služieb, resp. bezplatne.

Viac informácii v priloženom dokumente.


Poskytovanie novej sociálnej služby v dennom stacionári
Denný stacionár

Psychosociálne centrum v Košiciach poskytuje od 1. januára 2017 v priestoroch na Löfflerovej ulici č.2 v Košiciach novú sociálnu službu v dennom stacionári.

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Konkrétne poskytujeme ambulantnú pomoc pre klientov od 18 rokov veku, ktorí nie sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Napriek tomu zostávajú v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť dňa môžu prichádzať do denného stacionára.

Poskytujeme:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie – poskytovanie obedov
 • psychologické poradenstvo
Zabezpečujeme:
 • pracovnú terapiu
 • záujmovú činnosť

Ďalej poskytujeme sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a podporu aj rodinným príslušníkom našich klientov, alebo inej fyzickej osobe, ktorá sa stará o klienta v domácom prostredí.

Prevádzka denného stacionára je v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Kapacita zariadenia je 12 miest.

Podmienky prijatia sú nasledovné:
 • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec,
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári,
 • doloženie potrebných dokladov v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Soľák, 055/698 62 49, 0944 554 522
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ščerbanovská, 055/ 381 36 67, 0918 538 735

Oznámenie o zmene adresy

Löfflerova 2, Košice Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Psychosociálne centrum od 01. 09. 2016 zmenilo adresu sídla.
Nová adresa sídla a zároveň korešpondenčná adresa je:

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefónne čísla, e-mailové adresy a ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 01. 09. 2016 používali výlučne novú adresu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na pscentrum@pscentrum.sk alebo na nezmenených telefónnych číslach: 055/ 671 93 59 alebo 0918 538 735.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.