Aktuálne:
NOVÁ ADRESA
Löfflerova 2
od 1.9.2016

Aktuality

OZNÁMENIE O  ZMENE ADRESY

Löfflerova 2, Košice Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Psychosociálne centrum od 01. 09. 2016 zmenilo adresu sídla.
Nová adresa sídla a zároveň korešpondenčná adresa je:

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefónne čísla, e-mailové adresy a ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 01. 09. 2016 používali výlučne novú adresu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na pscentrum@pscentrum.sk alebo na nezmenených telefónnych číslach: 055/ 671 93 59 alebo 0918 538 735.

Návšteva adoptívneho zvieratka
v Zoologickej záhrade v Košiciach

Lemur

Lemur kata v košickej Zoologickej záhrade získal svojho adoptívneho rodiča. Stalo sa ním Psychosociálne centrum. Klienti denného stacionára, deti a matky zo Zariadenia núdzového bývania, deti z Krízového strediska Oceľová nádej, zdravotnícky personál, sociálni pracovníci a dobrovoľníci Psychosociálneho centra sa dňa 29.07.2016 prišli po prvýkrát zoznámiť so svojím novým prírastkom do rodiny.

Na potešenie celého personálu a klientov Psychosociálneho centra sme sa od zamestnancov ZOO dozvedeli ďalšiu radostnú správu – našim adoptívnym zvieratkom je mláďatko. Radosť zo stretnutia bola obojstranná. Malý lemurik pri stretnutí so svojimi adoptívnymi rodičmi žiaril šťastím. Problém mu nerobilo ani pózovanie pred našim fotoaparátom.

Po príjemnom stretnutí sa celý kolektív presunul do ostatnej časti krásnej ZOO, kde nevynechal ani komentované kŕmenie tučniakov a tuleňov. Novým zážitkom boli aj obyvatelia v priestoroch s morskými akváriami. Klienti Psychosociálneho centra sa veľmi tešili zo stretnutí s cudzokrajnými zvieratkami žijúcimi v Zoologickej záhrade v Košiciach.

Príjemnú atmosféru zo stretnutia s lemurom a ostatnými obyvateľmi košickej ZOO prinášame v obrazovej dokumentácii.

Ďakujeme vedeniu Zoologickej záhrady v Košiciach za podporu našich klientov a ústretovosť.

Výchovno-vzdelávací program
pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád
Výchovno-vzdelávací program pre rodičov z Luníka IX a blízkych osád

Psychosociálne centrum v roku 2016 pokračuje v realizácii Výchovno-vzdelávacích programov pre rodiny z lokalít ohrozených sociálnym vylúčením v rámci koncepcie Programového rozvoja mesta Košice „Sociálne mesto“. Do projektu bolo prihlásených 45 rodín. Počas júna, v rámci realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, prebehlo osem stretnutí 1. bloku preventívneho programu v nových zrekonštruovaných priestoroch Komunitného centra na Krčméryho ulici 2 v MČ Luník IX. Na preventívnom programe, ktorý sa konal počas štyroch týždňov vždy v utorok a štvrtok, sme zaznamenali 91 účastí matiek so 72 prítomnými deťmi.

Tie najmenšie zostali so svojou mamkou a užívali si nerušene spätosť s najdôležitejšou osobou ich života. Niektoré pokojne spali, iné zvedavo pozorovali okolitý svet. Častým výjavom bol nádherný obraz ženy, ktorá svoje dieťa kedykoľvek prirodzene kojila. Pre samostatnejšie deti, vďaka dobrovoľníkom a aktivačným pracovníkom z komunitného centra, bol pripravený náhradný program (maľovanie, kreslenie, priestor s hračkami a i.). Hlavným cieľom aktivít bolo podporiť získanie a rozvíjanie rodičovských zručností matiek z tejto lokality a zaktivizovať ich pri plnení rodičovských práv a povinností. Zameranie jednotlivých stretnutí smerovalo k naštartovaniu základných funkcií rodiny a k preventívnemu predchádzaniu sociálno-patologických javov v rodine.

Na stretnutiach sa viedli neformálne prednášky s informáciami k jednotlivým témam (záškoláctvo, závislosť, zdravie, financie a i.), ktoré prispeli k doplneniu chýbajúcich vedomostí mamičiek. Novinkou tohtoročného preventívneho programu boli rôzne aktivity a vypracované modelové situácie na konkrétnu tému. Tie pomáhali pri aktívnom sebaprežívaní (hodnotový rebríček, finančný rozpočet, sny a očakávania, čím som chcela byť a pod.) a následne umožnili objavené pocity uvoľniť zo seba von vďaka monológu, dialógu alebo rôznou výtvarnou technikou do výpovedných koláží.

Nakoľko je v tejto lokalite častým javom mnohodetnosť rodiny, pomohli sme aktívnym mamičkám zabezpečiť základné oblečenie pre deti vďaka charitám a dobrovoľným darom.

V tomto roku opätovne patrí poďakovanie spoločnosti LABAŠ s. r. o., vďaka ktorej sme mohli najaktívnejšie mamičky odmeniť balíčkom základných potravín.

2. blok Výchovno-vzdelávacieho programu je naplánovaný na jeseň v období novembra.

Fotografie z jednotlivých stretnutí si môžete pozrieť vo vo fotogalérii.

Spolupráca so spoločnosťou TESCO

Asertívna komunikácia Spolupráca so spoločnosťou TESCO Hypermarket Košice Nad Jazerom sa v roku úspešne prehlbuje. Psychosociálne centrum Košice od 1.1.2016 poskytuje sociálnu pomoc deťom v Krízovom stredisku na Pollovej ulici č.18 v Mestskej časti Košice – Krásna, kde sa v súlade s procesom transformácie (prechod z inštitucionálnej na rodinný typ výchovy) začalo pripravovať kompletné stravovanie v kuchyni a zamestnanci pripravujú spolu s deťmi raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Po oslovení firmy TESCO na objednávanie a dovoz potravín sa aktívne zamestnanci tejto firmy zaujímali aj o ďalšie potreby KS. Následne pomohli darom pre Psychosociálne centrum zánovnou kuchynskou linkou a sedačkou. Nakoľko pri príprave na spustenie novej sociálnej služby – denný stacionár je toto vybavenie potrebné, uvítali sme ponuku daru a priviezli ho do priestorov Psychosociálneho centra. Za uvedené dary patrí firme TESCO Hypermarket Nad Jazerom veľká vďaka a prejavenie nádeje, že v spolupráci budeme pokračovať aj v budúcnosti.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.