Aktuálne:
Výberové konanie na pozíciu:
PROFESIONÁLNY RODIČ


 

Anjelská kapustnicaVianočný stánok USSPíšeme Ježiškovi

V Komunitnom centre sme 29.11.2017 úspešne zorganizovali akciu s názvom Píšeme Ježiškovi. Táto predvianočná aktivita bola určená pre deti každého veku. Zúčastnili sa detičky z Krízového strediska Oceľová nádej, Zariadenia núdzové bývania pre týrané ženy s deťmi a Útulku z Adlerovej 4. Hneď od začiatku akcie k nám postupne chodili detičky a rýchlo sa zapájali do práce. Po chvíli už bolo Komunitné centrum plné detí. Ich prvou úlohou bolo aby každý napísal listy pre Ježiška, v ktorých mu prezradia čo by si želali pod stromček. Potom ku každému listu vyrobili vianočné ďakovné pohľadnice. Tieto pohľadnice dostane Ježiško s každým listom aby sa aj on mal z čoho radovať.

Keď už boli napísané listy a vyrobené všetky pohľadnice, rozdelili sme deti do viacerých skupín. Každá skupina mala za úlohu vytvoriť vianočný plagát. Tieto plagáty sú naším poďakovaním pre firmy, ktoré nás v tento vianočný čas podporili a zabezpečujú nám darčeky pre deti.

Komunitná aktivita sa úspešne podarila. Deti vytvorili rôzne zaujímavé diela a napísali krásne listy. Prijemnú atmosféru dotváral chichot a spev detí.

Týmto chceme poďakovať za podporu počas Vianoc partnerom Manpower, Lidl, Skanska, Martinus a Dráčik.

Ďalšie fotky z akcie si môžete pozrieť tu.Rádio Košice na tému "Depresia"

MUDr. Alžbeta Malejčíková, psychiatrička Psychosociálneho centra sa zúčastnila rozhovoru pre Rádio Košice na tému ,,Depresia". Celý rozhovor k danej téme si môžete prečítať na www.košiceonline.sk.

Zdroj:
https://www.kosiceonline.sk/v-roku-2020-bude-druhou-najcastejsou-pricinou-praceneschopnosti-depresia


Helloweenska párty v Komunitnom centre

Celý október sa v našom Komunitnom centre niesol v duchu blížiaceho Helloweenu. Keďže deti spolu s mamičkami o tomto sviatku veľa nevedeli, na spoločnej aktivite s názvom „Povedzme si o svojej kultúre“, sme im priblížili význam sviatku Všetkých svätých, a následne vysvetlili, odkiaľ sa u nás Helloween objavil. Názorov na tento magický večer je veľa. Nie všetky majú pozitívny charakter, avšak my sme sa nedali odradiť, a spoločne sme vymýšľali ako ho spoločne oslávime.

Chystali sme, lepili, vystrihovali rôzne masky, ozdoby. Mamičky pomáhali vyrezávať „tekvicové strašidlá“. Keďže veľa ľudí nevie, že z tekvice sa dajú variť rôzne chutné pokrmy, spolu s mamičkami sme si navarili tekvicovú polievku, ktorú sme ozdobili upečenými tekvicovými jadierkami.

A potom prišiel vytúžený deň D, a celé Komunitné centrum sa zmenilo na ríšu víl, škriatkov, princezien a iných „tvorov“. Mamičky nám upiekli Helloweenske mufinky pre detičky, takže naozaj každý priložil ako sa povie ruku k dielu. Radosť a úsmev na tvárach detí nás presvedčil, že tam kde je zábava, radosť a smiech, tam neexistuje strach ani zo strašidiel.

Ďalšie strašidelné fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.Escape Room pre deti

Dňa 20. Novembra 2017 sme sa z Komunitného centra vybrali spoločne s deťmi zo Zariadenia núdzového bývania pre týrané ženy s deťmi na veľké dobrodružstvo. Vďaka dňu otvorených dverí v TheRooms.eu sme mali možnosť zobrať zadarmo 5 detí na zážitkovú hru Escape Room. Ide o únikovú miestnosť v ktorej sme sa s naším tímom ocitli. Našou úlohou bolo z miestnosti uniknúť v časovom limite 70 minút. Do cesty nám prišli zaujímavé hádanky a hlavolamy, ktoré sme museli vyriešiť aby sme prešli rôzne úrovne hry a nakoniec z miestnosti unikli. Témou našej Escape Room boli Piráti z Karibiku. S našou družinou sme sa ocitli v časoch 18. storočia kde sme riešili najväčšie záhady Karibiku. Museli sme sa vyhýbať nástrahám Čiernej perly a nakoniec sa nám v čase 45 minút podarilo uniknúť pred diabolským vládcom morských hlbín.

Deti aj pracovníčky hra veľmi bavila a bol to pre nás všetkých výnimočný zážitok.

Ďakujeme TheRooms.eu za túto príležitosť.Zážitok z lesa – výlet očami klientky denného stacionára Valérie Kleitsovej
Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Je čarokrásna jeseň, je hriech nevyjsť na prechádzku a ostať v stacionári. Chceli sme využiť možno posledné októbrové slnečné počasie a vyšli sme spolu do Furčianskeho lesa. Prechádzali sme sa lesoparkom, zastavili sme sa pri náučnom chodníku, kde sme sa dozvedeli poznatky o Furči. Potom nás chvelo v telách a zachcelo sa nám zájsť do zákutí lesa na huby. Nazbierali sme podpinky a tešili sme sa z nich. Potom sme sa prešli ku ohnisku a poopekali sme špekačky, pookriala nás tá vôňa i naše chuťové poháriky. Popri opekaní sme si zacvičili, čo nám ponúklo lesné ihrisko s rôznymi prekážkami a priestorom pre pohyb. Zacvičili sme si „5 Tibeťanov“ a zahrali sa s lietajúcim tanierom. Po krásnom slnečnom a plne využitom dni sme sa pobrali domov unavení čerstvým vzduchom a aktivitami.

Atmosféru z lesoparku si môžete pozrieť vo fotogalérii.Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu 2017
Dňa 9.11.2017 vyrazila skupina dobrovoľníkov spolu s farárom otcom Petrom Gombitom na štafetový beh z Košíc do Ríma a Vatikánu. Táto akcia chce upozorniť hlavne na problematiku chudoby a zapojiť sa mohol ktokoľvek. Na trase z Košíc do Vatikánu sa ku otcovi Petrovi Gombitovi pridali postupne rôzni jednotlivci aj skupiny, ktorí si miesto a dĺžku trasy určili podľa svojich vlastných možností a schopností. Takou dobrovoľnou bežkyňou je aj naša šikovná kolegyňa Slávka Lucskaiová, ktorá sa pridala ku štafete hneď na štarte v Košiciach a prispela svojou pozitívnou energiou na prvých 12km tohto dlhého behu. My z Psychosociálneho centra spolu s klientmi denného stacionára sme ju boli na štarte podporiť a užili sme si veselú atmosféru spoločne s otcom Petrom Gombitom, štafetovými bežcami aj ďalšími podporovateľmi tejto krásnej akcie. Všetkým bežcom držíme palce a dúfame, že hlavná myšlienka, a to upozorniť na problematiku chudoby a potreby pomáhať, sa dostane ku čo najväčšiemu počtu ľudí.

Fotografie z tohoto podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Deň duševného zdraviaVďaka verejnej zbierke „Dni nezábudiek 2017“ zrealizujeme projekt
Verejná zbierka "Dni nezábudiek 2017"
Psychosociálne centrum (člen Ligy za duševné zdravie SR) sa zapojilo 29. septembra až 3. októbra 2017 do celoslovenskej verejnej zbierky „Dni nezábudiek“, spolu s piatimi strednými školami. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za nezištnú pomoc počas zbierky, ale aj všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených modrou nezábudkou. Stali sa tak súčasťou spoločného cieľa ponúknuť kvalitnejšie služby ľuďom so skúsenosťou s duševnými poruchami a pomôcť im prinavrátiť ľudskú dôstojnosť. Študentom sa pod koordináciou Psychosociálneho centra v Košiciach podarilo vyzbierať sumu 613,03 EUR, z ktorej bude podporený pripravovaný projekt pre klientov denného stacionára v rámci organizačnej štruktúry mestskej príspevkovej organizácie.

Naša úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí počas týchto dní prispeli svojim dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek označených nezábudkou.


Chladné počasie neodradilo dobrovoľníkov a tieto pokladničky ste mohli stretnúť v uliciach aj vďaka študentom a pedagogickému vedeniu košických stredných škôl:

Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici,
Súkromná stredná odborná školy na Bukoveckej ulici,
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia na Požiarnickej ulici
Stredná odborná škola automobilová na Moldavskej ceste
a Športové gymnázium na Triede SNP

Aktívnych študentov stredných škôl Vám s hrdosťou predstavujeme v našej fotogalérii.
Výberové konanie

Kvalifikačné predpoklady:
Ukončené úplné SŠ vzdelanie – absolvovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Absolvovanie psychologického vyšetrenia.

Náplň práce:
Priama starostlivosť o deti pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti pre deti vo veku od 0 rokov, najmä fyzická a psychická starostlivosť o deti, hygienické návyky, saturácia základných fyzických a psychických potrieb detí, pomoc pri realizácii výchovno-vzdelávacích procesov, sledovanie zdravotného stavu a aktívne zabezpečenie domácej zdravotnej starostlivosti.

Ponúkaný plat:
Podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce § 118- §120

Druh pracovného pomeru:
PP na dobu určitú , pracovný úväzok 1,0 (37,5 hod./týždeň).

Miesto výkonu práce:
v domácom prostredí profesionálneho rodiča

Termín nástupu:
ihneď

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, hodnotová orientácia, zodpovednosť.

  Požadované doklady pre výberové konanie:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,
 • fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný súhlas partnera na výkon PR,
 • doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 03. 11. 2017

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk s predmetom: profesionálny rodič. Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 055/6719 358, Ing. Zuzana Madárová - 055/3813 666.


Informácie k výberovému konaniu na stiahnutie:
Výberové konanie: PROFESIONÁLNY RODIČ


Zbierka ku Dňom nezábudiekDeň Mestských podnikovMaľovali sme s majstrom Collinásym
Maľovali sme s majstrom Collinásym

Dňa 19. júla sme s klientmi denného stacionára opäť navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, tentokrát pri príležitosti výstavy košického maliara Juraja Collinásyho. Múzeum pripravilo tvorivú dielňu, vďaka ktorým sme umeleckú tvorbu nie len obdivovali, ale aj vyskúšali na vlastnej koži s pomocou šikovnej autorky tejto akcie. Tvorba majstra Collinásyho nás veľmi zaujala a inšpirovala.

V rámci tvorivej dielne sme mali príležitosť vybrať si konkrétne dielo a vyskúšať ho reprodukovať vlastnými silami, tiež si pomocou modernej techniky vytvoriť foto – koláž z našej tvorby na pamiatku. Tak isto ako autor obrazov, ani my sme sa nebáli farieb a kreslili s radosťou. S klientmi sme sa vďaka tomu mohli priblížiť k dielam o niečo bližšie a tvorbu v nádhernej budove múzea sme si veľmi užili.

Ďakujeme Východoslovenskému múzeu a jeho ústretovým zamestnancom za ďalší zaujímavý zážitok a už teraz sa tešíme nabudúce. Našu tvorbu si môžete pozrieť vo fotogalérii.


Služby sociálno-právnej ochrany

Psychosociálne centrum rozširuje svoje služby o ďalšiu činnosť: vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov“. V rámci súčinnosti SPO bude realizovať činnosť poradensko – psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách ako nezdravotnícky úkon za úhradu, stanovenú v platnom cenníku služieb, resp. bezplatne.

Viac informácii v priloženom dokumente.


Poskytovanie novej sociálnej služby v dennom stacionári
Denný stacionár

Psychosociálne centrum v Košiciach poskytuje od 1. januára 2017 v priestoroch na Löfflerovej ulici č.2 v Košiciach novú sociálnu službu v dennom stacionári.

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, kde sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Konkrétne poskytujeme ambulantnú pomoc pre klientov od 18 rokov veku, ktorí nie sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách a potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Napriek tomu zostávajú v prirodzenom domácom prostredí a na určitú časť dňa môžu prichádzať do denného stacionára.

Poskytujeme:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • stravovanie – poskytovanie obedov
 • psychologické poradenstvo
Zabezpečujeme:
 • pracovnú terapiu
 • záujmovú činnosť

Ďalej poskytujeme sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc a podporu aj rodinným príslušníkom našich klientov, alebo inej fyzickej osobe, ktorá sa stará o klienta v domácom prostredí.

Prevádzka denného stacionára je v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Kapacita zariadenia je 12 miest.

Podmienky prijatia sú nasledovné:
 • rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktorý vydáva mesto alebo obec,
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári,
 • doloženie potrebných dokladov v zmysle zákona o sociálnych službách.
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Soľák, 055/698 62 49, 0944 554 522
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ščerbanovská, 055/ 381 36 67, 0918 538 735

Oznámenie o zmene adresy

Löfflerova 2, Košice Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Psychosociálne centrum od 01. 09. 2016 zmenilo adresu sídla.
Nová adresa sídla a zároveň korešpondenčná adresa je:

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Löfflerova 2
040 01 Košice

Telefónne čísla, e-mailové adresy a ostatné kontaktné údaje ostávajú nezmenené.

Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 01. 09. 2016 používali výlučne novú adresu.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás môžete kontaktovať na pscentrum@pscentrum.sk alebo na nezmenených telefónnych číslach: 055/ 671 93 59 alebo 0918 538 735.


Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.